تاینی اسم

مرجع تخصصی راهنمای انتخاب بهترین نام های ایرانی

تاینی اسم

💑 جنیست اسم ها

📜 ریشه اسم‌های

📁 موضوع اسم ها

📑 اسم ها بر اساس حروف الفبا

😍 شاید شما هم دوست داشت باشید

سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می‌شود، آواز

کسی که از مال و منال دنیا می‌گذرد، زاهد، پسر بهمن و نوه‌ی اسفندیار، جدّ اردشیر بابکان

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

ترکیب دو اسم امیر و پرهام (فرمانروا و فرشته خوبی)

مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی

نام نوعی آهو، (به مجاز) آفتاب، چشمه‌ی آفتاب، زیبارو

نام جد ابراهيم خليل (ع)

زهره، ناهید، رب النوع عشق در نزد یونانی‌ها

منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه

منسوب به مهران، دارنده‌ی مهر، فروغ خورشید

دارای ناز شاهانه، موجب فخر شاه، نام یکی از نواهای موسیقی ایرانی

(به‌مجاز) خوش قامت و زیبا، كلمه تحسين به معنی آفرين، مرحبا، نام نوعی درخت

(مجاز) آن که به خواست و آرزویش رسیده است، پیروز، موفق

زندگی، زیست ،حیات

لشكر، حصار و پناهنگاه، يكي از القاب امام حسن

منسوب به رَزان، سنجیده شده، با وقار و آراسته

مهربانی، زنی که به دلیل محبت به فرزندانش ازدواج نکند، از القاب حضرت فاطمه (س)

زن شجاع

دلاور

فرزند پهلوان

گل طلایی، (به مجاز) زیبا و لطیف

دارای ارزش، بهادار، محترم

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند

روزگار، وقت، هنگام

به نرمی و لطافت پر

معصوم، بي‌گناه، پاك‌دامن

روشنائی و نورِ حق

شبيه به نيل

بهشت، باغ ها، دل، قلب

گل، (به مجاز) محبوب و معشوق، (به مجاز) خوب و دوست داشتني

مانند پهلوان

آنچه که انسان در خواب ببیند، آرزوهای شیرین، روینده

منسوب به اصیل، نجیب، پاک نژاد

ترکیب دو اسم امیر و ابراهیم (فرمانروا و پدر مهربان)

بنده‌ی مالک

قاضي، داور، حاكم، پاداش دهنده، يكي از اسما الهي، فرمانده

مادر پسران، لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر اميرالمؤمنين علی (ع) و مادر حضرت عباس‌ (ع)

یگانه، بی‌نظیر، بی‌همتا، تنها، صميمي، يك رنگ، بي‌ريا

قسم، اقرار، اعتراف

سبزه، گندمگون

آن که در راه راست است، (به مجاز) دیندار، نام یکی از خلفای عباسی

ترکیب دو اسم امیر و مهیار (فرمانروا و ماهیار)

سفید و زیبا مانند برف

ترکیب دو اسم محمد و مهدیار (ستوده و محافظ)

نعمت ها، نیکویی ها

بنده خدای یکتا و یگانه

دارنده اسب نر سیاه، پسر کیکاووس

صبور، باحوصله، بردبار

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی(ع) امام اول شیعیان

شفاعت کننده، واسطه، پایمرد

همتا، همانند

نهاد، سرشت، طبيعت، ضمير، دل، بنياد، آئين، مقام، جايگاه