تاینی اسم

مرجع تخصصی راهنمای انتخاب بهترین نام های ایرانی

تاینی اسم

💑 جنیست اسم ها

📜 ریشه اسم‌های

📁 موضوع اسم ها

📑 اسم ها بر اساس حروف الفبا

😍 شاید شما هم دوست داشت باشید

گرامی، شایسته، گران بها، محترم، بزرگوار

آن که دارای صفت‌های خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است، منظم

مارال، آهو، (به مجاز) زیبا

مشرق

نام همسر بابلي اردشير پادشاه هخامنشي، دختر پاک، فرشته کوچک

ترکیب دو اسم محمد و شایان (ستوده و سزاوار)

باشکوه و بزرگ

بخشش، نیکویی

نام نوعی پرنده

چهره ای مانند ماه

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

ترکیب دو اسم علی و عرشیا (شریف و ملکوتی)

ترکیب دو اسم امیر و حسام (فرمانروا و شمشیر برنده)

مانند پادشاهان، سروران و بزرگان

نام رودخانه ای در سقز

نام درختی همیشه سبز

رستگاری، نيك انجامی، سعادت

روز و روشنایی

بانوی زیباروی، دختر نیکو

شاد و خوشحال، درون ماه، مثل ماه، فرشته، گياهي كه كنار آب مي‌رويد

باد خنک، نسیم

زن كمر باريك

مونث صاحب، دارنده، مالك، هم‌نشين و هم‌صحبت، يار، فرمانروا و حاكم

ترکیب دو اسم محمد و سالار (ستوده و رهبر)

منسوب به آريا، آريايي، آزاده، نجيب

ترکیب دو اسم محمد و حسن (ستوده و نیکو)

ترکیب دو اسم امیر و بهادر (فرمانروا و شجاع)

پیچک، نام نوعی گل، نام یکی از جشن‌های ایرانیان قدیم

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

زيبا و دوست داشتنی

مهربانی و محبت و دوستی مادر، (به مجاز) مهربان و با محبت

سرخ، گلگون، نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی ، پوران دخت

نام دیگر حضرتِ یونس (ع)

گنجشک ماده، صیپورا

ساکنان آسمان، ملائکه، فرشتگان

ترکیب دو اسم محمد و لیام (ستوده و محافظ)

هميشه باقی ماندن، جاودانگی

دلیر، نیرومند، نام دو تن از پادشاهان هخامنشی

مورد اعتماد خداوند

ترکیب دو اسم محمود و رضا (ستوده و خشنود)

زیرک، باهوش

عنوانی که به شاه‌زادگان دوره صفوی و قاجار داده می شد

تند، تیز، چالاک، دلیر، فر، شکوه

مبناها، پايه‌ها، (به مجاز) بزرگان، كارگزاران و كارگردانان حكومت

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

نتیجه، بدست آمده، نفع، سود، باقی‌مانده

خوب، گران‌بها، درست، پسندیده، شایسته، زیبا

نام پسر اردشیر سوم، پادشاه ساسانی

اول شب، پاسي از شب، آرامش شب

(به مجاز) لب گلگون معشوق، گل زيبارو

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

تهی دست، مسکین، مستمند