تاینی اسم

مرجع تخصصی راهنمای انتخاب بهترین نام های ایرانی

تاینی اسم

💑 جنیست اسم ها

📜 ریشه اسم‌های

📁 موضوع اسم ها

📑 اسم ها بر اساس حروف الفبا

😍 شاید شما هم دوست داشت باشید

مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند

بشارت دهنده

ترکیب دو اسم محمد و مجید (ستوده و بزرگوار)

رقص گروهی، نوعی آهنگ، نام منطقه‌ای در کردستان

سجده کننده بر خانه خدا

نام زیباترین زن آسیا در زمان کورش

آبی دریا ، به رنگ نیل، نیلی

بانوی ایرانی، مهتاب

آرشاویر، مرد مقدس، نام هفتمین پادشاه اشکانی

سرخ گون ،قرمزرنگ

آن كه به آئين و دين خود ارزش دهد، روشنی دین

گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

آن‌ که پیکری زیبا مانند ماه دارد، (به مجاز) معشوق زيبا

دلاور، شجاع

ترکیب دو اسم محمد و جعفر (ستوده و رود)

ترکیب دو اسم آریا و مهر (آزاده و محبت)

هجرت کننده

نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

مانند گل، (به مجاز) زیبارو و لطیف

سوشیانت، نجات دهنده

نام دومین سیاره منظومه شمسی که نام دیگر آن ناهید است

عربی شده ساربان، (در کردی) زیبا

نيكويی و نعمت برای ما

وزيدن نسيم

گلِ ماه، (به مجاز) زيبارو

بام، بامداد، سپیده دم، سحر

ترکیب دو اسم امیر و یوسف (پادشاه و خواهد افزود)

آن که مورد احترام است و نسبت به دیگران سمت بزرگی دارد

جمع ماه، زيبارو

دختر سرخ و گلگون، (به مجاز) زیبارو، نام دختر خسروپرويز و ملکه ایران در دوران ساسانی

مارال، آهو، (به مجاز) زیبا

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی

ترکیب دو اسم احمد و رضا (پسندیده‌تر و خشنود)

شرافت، شخصیت، فضیلت

پیچک، نام نوعی گل، نام یکی از جشن‌های ایرانیان قدیم

بزرگ‌تر، لقب حضرت زينب (س)

پدر فتح

فرزند پهلوان

نام پیامبری از بنی اسرائیل

فرزند پسر

صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه

تخت پادشاهی، (به مجاز) فر و شکوه

نام رودی در مرز شمالی ایران

آسمان، فلک، اقبال، نام نوایی در موسیقی

شهرستان

دانشمند، فیلسوف، پزشک

آرشان، دلیر، دلاور، نام پسر اردشير دوم

ناله کرده زاری کرده

ترکیب دو اسم هدیه و زهرا (ارمغان و درخشنده‌روی)

معشوق، علاقه مند

بنده پروردگار بی نیاز

ترکیب دو اسم امیر و اردلان (پادشاه و درستی)