اسم پسر با ا

📑 فیلتر کردن اسم ها

بسیار ستوده‌تر، پسندیده‌تر، نام پیامبر اسلام (ص)

صاحب فضل و هنر، نام برادر امام حسین (ع)

ترکیب دو اسم امیر و حسین (پادشاه و نیکو)

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم امیر و علی (پادشاه و بلندقدر)

فرمانروا، پادشاه، سردار

بزرگ‌تر ، اسم فرزند بزرگ امام حسین (ع)

ترکیب دو اسم امیر و محمد (پادشاه و ستوده)

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

آرزو، انتظار

کوچک تر، خردتر

امانت‌دار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام (ص) و ‌لقب جبرئیل

بخشش، نیکویی

ترکیب دو اسم امیر و رضا (پادشاه و خشنود)

ترکیب دو اسم امیر و عباس (پادشاه و شجاع)

ترکیب دو اسم اسد و الله (شیر و خدا)

باور، گرایش، اعتقاد

ترکیب دو اسم امیر و مهدی (پادشاه و هدایت شده)

ترکیب دو اسم احمد و رضا (پسندیده‌تر و خشنود)

ترکیب دو اسم ابو و قاسم (پدر و قسمت کننده)

خوب‌روی و نیکو سیما مانند آفتاب

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

لقب تمامی پادشاهان اسروشنه

منسوب به اشک، نام مؤسس سلسله اشكانيان

نام پیامبری از یهود و بنی اسرائیل، یکی از چهار نبی جاویدان

یگانه، یکتا، یکی از نام‌های خداوند

ترکیبی از دو اسم احمد و علی (ستوده‌تر و بلندقدر)

شیر درنده، (به مجاز) مرد شجاع و دلير

ابوذر غفاری، صحابه نامدار پیامبر اسلام (ص) و از یاران امام علی (ع)

آفریده خرد پاک، اسپندیار

پدر حسن، کنیه ی حضرت امیرالمؤمنین (ع) و چهار تن از امامان شیعه

فرمان خداوند، از واژه های قرآنی

گردن نهادن، تسلیم شدن، فرمان بردن

به معنی یاوری کننده مرد، نام شاه مقدونی که ایران را تسخیر کرد.

آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس

(به‌ مجاز) امير و پادشاه شجاع و دلير

نام عموی پیامبر (ص) و پدر علی (ع)

شیر درنده، برج پنجم از برج های فلکی، ماه مرداد

درس خوانده، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده

ترکیب دو اسم امیر و حسام (فرمانروا و شمشیر برنده)

وجود مطلق و هستی بخش، بی‌همتا

ترکیب دو اسم امیر و طاها (فرمانروا و نام پیامبر اسلام (ص))

اميد داشتن به لطف علي ( امام علی )

نام خلیفه اول و جانشین پیامبر (ص) و پدر عایشه همسر پیامبر (ص)

ترکیب دو اسم امیر و حسن (فرمانروا و نیکو)

ترکیبی از دو اسم امید و رضا (انتظار و خشنود)

ترکیب دو اسم امیر و حافظ (فرمانروا و نگهبان)

خندان، نام پسر حضرت ابراهيم (ع) و ساره (سارا) از جمله پيامبران بني اسرائيل

ترکیب دو اسم امیر و سام (فرمانروا و آتش)

روشن تر، درخشان تر، تابناک تر

خوشبختی، سعادت، در باور مردم آنچه باعث خوشبختی شود، بخت

مورد اعتماد خداوند

آن که خداوند یار ویاور اوست

ابوذر، نام صحابه پیامبر

درخشیدن مانند آتش

نام یکی از عارفان و پارسایان، از یاران پیامبر (ص)

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

پدر فتح

ترکیب دو اسم امیر و حمزه (پادشاه و شیر بیشه)

شیر بیشه، (به مجاز) دلیر و شجاع

ترکیب دو اسم امیر و هوشنگ (فرمانروا و خردمند)

ترکیب دو اسم امیر و پارسا (فرمانروا و پرهیزکار)

جای و مكان مقدس، درستی، راستی و پارسایی

ترکیب دو اسم امیر و مسعود (پادشاه و نيک‌بخت)

نیکی و بخشش خداوند

سعید، نیک بخت، خوش ترین، مبارک ترین

معاون و شریک

بزرگ تر، دارای درجه و مقامی بالاتر از ديگران

به هراس اندازنده، ترسناک، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پادشاه تورانی

بزرگوارتر، با شرف تر

شیر بیشه، (به مجاز) دلیر و شجاع

ترکیب دو اسم امیر و سالار (فرمانروا و رهبر)

با ادب، با فرهنگ، زیرک، سخن شناس

توجه، نگرش، مهرباني، لطف

فاضل‌تر، برتر از ديگران در علم و هنر و اخلاق، برترین

ترکیب دو اسم امین و رضا (امانت‌دار و خشنود)

جاوید، جاویدان، دارای روان جاوید

ترکیب دو اسم امیر و صدرا (پادشاه و ارج دهنده)

ترکیب دو اسم امیر و عطا (پادشاه و بخشش)

نگهبان درستکاران، نگهدارنده‌ی خشم، نام چند تن از شاهان سلسه اشکانی

سالم‌تر، درست‌تر، بی‌گزندتر، نام ساربان پیامبر اسلام (ص)

کوه بلند و بزرگ، نام رشته كوهی در شمال ايران، نام پهلوانی افسانه‌ای

حکیم و فیلسوف مشهور یونانی ملقب به معلم اول

ترکیب دو اسم امیر و صالح (پادشاه و شایسته)

قید و بند، سیاه، تیره گون، آثار نو

مبناها، پايه‌ها، (به مجاز) بزرگان، كارگزاران و كارگردانان حكومت

ترکیب دو اسم امیر و احمد (پادشاه و بسیار ستوده)

پدرِ خاک، از کنیه‌های حضرت علی(ع) امام اول شیعیان

نترس شدن، ایمنی، حفاظت، زنهار، آرامش، عنایت

ترکیب دو اسم امیر و کیان (فرمانروا و پادشاهان)

آرشان، دلیر، دلاور، نام پسر اردشير دوم

پدربزرگ، در دورۀ قاجار وزیر بزرگ، حاکم محلی، پادشاه

جاویدان، بی‌مرگ

ترکیب دو اسم امیر و احسان (فرمانروا و بخشش)

ترکیب دو اسم امیر و عرشیا (فرمانروا و ملکوتی)

ترکیب دو اسم امیر و ابوالفضل (فرمانروا و صاحب فضل و هنر)

دوست و رفيق ايل

نام کتاب مانی که دارای نفش و نگار بود

ترکیب دو اسم امیر و محسن (فرمانروا و نیکوکار)

نام کتاب مقدس زرتشتیان

شخص ستوده و مورد اطمينان.

ترکیب دو اسم امیر و سجاد (فرمانروا و بسیار سجده کننده)

شادی بخش ایل، مایه شادی طایفه، حاکم، رهبر

ترکیب دو اسم امیر و هادی (فرمانروا و راهنما)

ترکیب دو اسم امیر و بهادر (فرمانروا و شجاع)

پادشاه چون شير

كسي كه همدم و مونس ايل و طايفه است

سمبل ایل

ترکیب دو اسم امیر و ماهان (فرمانروا و زیبا)

آرشام، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

یاران، یاری دهندگان، یاران پیامبر اسلام (ص)

ترکیب دو اسم امیر و سعید (پادشاه و سعادتمند)

ترکیب دو اسم امیر و پاشا (فرمانروا و بزرگ)

ترکیب دو اسم امیر و شایان (پادشاه و شايسته)

ترکیب دو اسم امیر و سبحان (پادشاه و پاک)

ترکیب دو اسم امیر و منصور (پادشاه و پيروز)

ترکیب دو اسم امیر و ارشیا (پادشاه و تخت و اورنگ پادشاهان)

آرزومند، متوقع، منتظر

ترکیب دو اسم امین و علی (امانتدار و بلندقدر)

نام فیلسوف معروف یونان، شاگرد سقراط و معلم ارسطو

شاه سلسله‌ي هخامنشی، پسر و جانشین اردشیر سوم، مؤسس خاندان اشكاني، بزرگ مرد

ترکیب دو اسم امیر و کسرا (فرمانروا و خسرو)

ترکیب دو اسم امیر و فاضل (پادشاه و دارای فضیلت و برتری)

ترکیب دو اسم امیر و همایون (فرمانروا و خجسته)

تخت پادشاهی، (به مجاز) فر و شکوه

ترکیب دو اسم امیر و عرفان (فرمانروا و معرفت)

ترکیب دو اسم امیر و سامان (پادشاه و ترتیب)

ترکیب دو اسم امیر و اشکان (فرمانروا و پهلوان)

ترکیب دو اسم امیر و یاسین (فرمانده و از اسامی حضرت رسول (ص))

ترکیب دو اسم امیر و مختار (فرمانده و صاحب اختیار)

ترکیب دو اسم امیر و محمود (پادشاه و ستوده)

ترکیب دو اسم امیر و سینا (پادشاه و سوراخ کننده)

نیرو، قدرت

ترکیب دو اسم امین و حسین (امانت‌دار و نیکو)

فرزند پهلوان

ترکیب دو اسم امیر و یوسف (پادشاه و خواهد افزود)

تکیه کردن، پشت گرمی

تجربه، امتحان

ترکیب دو اسم امیر و جواد (پادشاه و بخشنده)

ترکیب دو اسم امیر و اردلان (پادشاه و درستی)

ترکیب دو اسم امیر و پویا (فرمانروا و پوینده)

ترکیب دو اسم امیر و اسماعیل (فرمانروا و شنونده امر خدا)

ترکیب دو اسم احمد و حسین (پسندیده تر و نیکو)

به یاد ایل، نام منظومه معروف هومر

ترکیب دو اسم امیر و ابراهیم (فرمانروا و پدر مهربان)

ترکیب دو اسم امیر و خسرو (فرمانروا و پادشاه)

عهد و پیمان

آسوده خاطر، در امان، محفوظ

شکوه و شوکت داشتن

ترکیب دو اسم امیر و ناصر ( فرمانروا و یاری کننده )

نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش