اسم دختر با پ

📑 فیلتر کردن اسم ها

دسته‌ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا

زیبا مانند پری، افسونگر

حشره‌ای زیبا با بال‌های نازک و رنگارنگ، حکم، فرمان، در ادبیات مظهر عاشق

موجودی لطيف و بسيار زيبا و نيكوكار، زن زيبارو، فرشته

زیبا مانند پری

نام نوعی پرنده

نوعی دیبای منقش، حریر، پرده نقاشی، تابلو، نوعی انگور، پرنیان

دارای ناز و کرشمه چون پری، نازدار

سرخ، گلگون، نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی ، پوران دخت

زیبا چون پری، زیباروی

نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

هنگام صبح زود، سپیده دم، صبح زود

پانید، شکر، شیرین

پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار

پارمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

بهشت، باغ، بستان

گیاهی معطر از خانواده نعناع که مصرف دارویی دارد

دختر سرخ و گلگون، (به مجاز) زیبارو، نام دختر خسروپرويز و ملکه ایران در دوران ساسانی

زیبا چون ماه و پری

نام زیباترین زن آسیا در زمان کورش

فرشته‌رو، زيبا مثل پری، (به مجاز) زيباروی

دختر پری چهره، (به مجاز) زيبارو

دارای گل های بسیار

رشد دادن کسی یا چیزی، تربیت کردن، پرورش دادن

دختری که صاحب چهره‌ای مانند پروین است، (به‌مجاز) زیبارو

محافظ، نگه‌دارنده

مانند آب، (مجاز) زیبا و با طراوت

هراس، بیم، فرصت و زمان پرداختن به كاری، فراغت و آسایش، توجه و التفات

نیایش، ستودن، پرستیدن، خدمت، عبادت

زیبا چون گل و پری، گل رويی چون فرشته

که رویی چون پری دارد، پریچهره، زیبا روی، خوبروی

تکه یا قطعه‌ای از بلور، نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی

چشمه

فیروزه، سنگ معدنی گران‌بها

پرن، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده

جام شراب

كنايه از زيبارو

زيبا و لطیف

درخشش، تلألؤ، روشنایی

درخشنده و نورانی

فرشته رو، زيبا مثل پری، (به مجاز) زيباروی

منسوب به پری، فرشتگان، (به مجاز) زیبا

آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو

پيوستن، عهد و پيمان

به نرمی و لطافت پر

پشتيبان، حامی

هدهد ،شانه سر، دوشیزه

چیز تازه پدید آمده، بی مانند در گذشته

پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار

منسوب به پارمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

پرچین، حصار، دیواره

برق شمشیر، فروغ و جلا

پرسان، جویان، پرسشگر

بسیار شاد، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

زیباروی و پری پیکر

بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر

در گویش سمنان پونه

زيبا روی شاد و خرم

زیور و زینت

نرم و لطیف چون پرند، زیبارو

پاکدامن، زاهد

گلبرگ گل یاس، (به مجاز) زيبا و با طراوت، شاداب و جذاب

قله‌ی كوه، پهنا