اسم با م

👦 اسم پسر با م 👧 اسم دختر با م 📑 فیلتر کردن اسم ها

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

هدایت شده، نام امام زمان (عج)

بی گناه، معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر امام رضا (ع)

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا (ستوده و خشنود)

تحسین شده، نیکو کردار، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و علی (ستوده و بلندمرتبه)

پسندیده، خشنود

ستوده، از نام‌ها و صفات پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و حسین (ستوده و نیکو)

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی(ع) امام اول شیعیان

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اكرم (ص)

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام‌های خداوند

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شيعيان

ترکیب دو اسم محمد و مهدی (ستوده و هدایت شده)

نیک بخت، خجسته

ترکیب دو اسم محمد و امین (ستوده و امانت‌دار)

زمان ولادت، تولد

نام نوعی پرنده سخنگو و زیبا، نام نوعی گل، شیشه، کیمیا

دوست، مورد علاقه و محبت، معشوق

مانند ماه، زیبارو

ماه ناز، زیبای نازنین، آن‌که چون ماه ناز و زیباست

ترکیب دو اسم محمد و جواد (ستوده و بخشنده)

سخن گو، روایت کننده اخبار و احادیث نبوی، لقب حضرت فاطمه (س)

ترکیب دو اسم محمد و طاها (ستوده و نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم)

كسی كه خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود

ترکیب دو اسم محمد و حسن (ستوده و نیکو)

روشن، آشکار کننده، (مونث مبین) از نام‌های پروردگار

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

میثم تمار از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع)، پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

منسوب به مهر، محبت، دوستی، مهربانی، خورشید، نام هفتمین ماه از سال شمسی، نام سازی قدیمی

منسوب به ماه، زیباروی، بزرگترین

بانمک، زیبا، دوست داشتني

نام پنجمین سوره از قرآن مجید، خوردنی، سفره‌اي كه بر آن غذا مي‌گذارند

داده‌ی مهر، آفريده شده‌ي مهر، بخشنده خورشید

مژه، (در اصطلاح عشاق) اشاره به نيزه و تير كه از كرشمه و غمزه‌هاي معشوق به هدف سينه‌ي عاشق مي‌رسد، دارد

منسوب به مهر، دارنده‌ي مهر، فروغ خورشید، نام پدر اورند سردار ايراني

پیرو دین اسلام، مسلمان

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

سفید‌رو، پاکدامن، نام دختر افراسیاب که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد

ترکیب دو اسم محمد و تقی (ستوده و پرهیزگار)

منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه

نام مادر امام زمان (ع)، گروهي از گياهان خانواده‌ي گندميان، فرشته، ملکه

نوعی جاندار دریایی، مروارید

داراي متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام‌ها و صفات خداوند

محبت، دوستی، پیمان، خورشید، مهر

ترکیب دو اسم محمد و صادق (ستوده و راستگو)

با عزت و اعتبار، مورد تکریم

بهشت روی، از تبار پهلوانی به نام منوش

درخشان، تابان

اراده شده، خواسته، آرزو

ترکیب دو اسم محمد و باقر (ستوده و شکافنده)

پرتو و نور ماه، ماهتاب

روشن، آشکار کننده، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و ابراهیم (ستوده و پدر مهربان)

ترکیب دو اسم محمد و صالح (ستوده و نیکوکار)

صاحب اختيار، برگزیده شده، گزیننده، عالی

روشن، درخشان

آهسته و آرام

مانند ماه، (به مجاز) زيبارو

ترکیب دو اسم محمد و پارسا (ستوده و باتقوا)

جمع ملک، پادشاهان

پاک و مقدس، منزه

روشنایی و فروغ ماه، ماهشید، پرتو ماه

ترکیبی از دو اسم محمد و هادی (ستوده و راهنما)

ترکیب دو اسم محمد و یاسین (ستوده و نام سی و ششمین سوره قرآن مجید)

ياريگر، كمك كننده، ياور

به وجود آورنده دوستی و مهر

ماهیار، نام پهلوان ايرانی

ترکیبی از دو اسم محمد و متین (ستوده و باوقار)

آرزوها، امیدها، منی

درخشان، تابان، در اصل اسم مذکر عربی است

مانند ماه، زیبارو، ماهوش

جواهری گران‌بها که در صدف تولید می‌شود، نوعی گل

خبر خوش و شادی بخش، بشارت، مژدگانی، نوید

در خور، شایسته، (در قدیم) گوارا و خوش، دور از رنج

آرزوها، امیدها، منی، مقاصد

اندیشمند، نام بنیان‌گذار آیین مانوی

نام یکی از فرشتگان مقرب خداوند که روزی زمینیان را می‌رساند

ترکیب دو اسم محمد و صدرا (ستوده و بلندمرتبه)

ماه چهر، ماهرو، زیبارو

ترکیب دو اسم محمد و رسول (ستوده و فرستاده)

شبیه به مهر، مهربان و با محبت، زیبارو مانند خورشید

آنچه خداوند خواهد، هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته می شود، چشمِ بد دور

کامروا، پیروز، غالب، موفق، با پیروزی و موفقیت

زاده، پدید آمده، فرزند، تولد، میلاد

ترکیب دو اسم محمد و جعفر (ستوده و رود)

آهو، (به مجاز) زیبا

محافظ و نگهبان سرزمین و میهن، یار حضرت مهدی (عج)

آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درست‌کار

آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت

ترکیب دو اسم محمد و کاظم ( ستوده و بردبار )

دارای محبت و ناز، زیبا چون خورشید، از شخصیت‌های شاهنامه

ترکیب دو اسم محمد و حسام (ستوده و شمشیر برنده)

صاحب کوهستان

منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ

ترکیب دو اسم محمد و کریم (ستوده و بخشنده)

ترکیب دو اسم مهر و شاد (خورشید و خوشحال)

ترکیب دو اسم محمد و سعید (ستوده و خجسته)

ترکیب دو اسم محمد و رحیم ( ستوده و بسیار مهربان )

زیبایی جاوید و همیشگی، همیشه زیبارو

عنبر سیاه، مادر کوروش پادشاه هخامنشی

روان، خرد و روح ، آسمان، بهشت

بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده

زمانی بین مغرب و نماز عشا، ماه صَفر

مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند

ترکیب دو اسم محمد و عرفان (ستوده و معرفت)

جوانمرد مِهتر و بزرگتر، بخشنده بزرگ

دارنده‌ی جلوه‌ آفتاب و كسی كه تابش مهر دارد، نام یکی از پادشاهان كابل

نام دختر پادشاه ماد

آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد

عروج، بالا رفتن، رفتن به سوی آسمان، به ویژه در مورد پیغمبر اکرم (ص)

رنگین شده با حنا، حنا گرفته، مخضب به حنا

ترکیب دو اسم محمد و اسماعیل (ستوده و شنونده امر خدا)

ترکیب دو اسم محمد و ولی (ستوده و دوست)

پاکدامن، پوشیده، پارسا، پنهان

خانه، سرای، برابر با واژه‌ی مان به معنی خانه و مسکن

زاده مهر و محبت، زاده خورشید

ترکیب دو اسم مهر و سام (مهربانی و آتش)

آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد

ترکیب دو اسم محمود و رضا (ستوده و خشنود)

ترکیب دو اسم محمد و یوسف (ستوده و خواهد افزود)

ترکیب دو اسم موسی و رضا (از آب گرفته شده و خشنود)

جلوه ها، نشانه ها

زیبا چون ماه و پری

ترکیبی از دو اسم محمد و نبی (ستوده و پیغمبر)

ترکیبی از دو اسم محمد و طاهر (ستوده و پاک)

رحمت، مهربانی و مهرورزی

ترکیبی دو اسم محمد و ماهان (ستوده و منسوب به ماه)

(به مجاز) قبله، عبادت‌گاه، پیشگاه مجلس

ترکیب دو اسم محمد و شریف (ستوده و بزرگوار)

لقب حضرت عیسی (ع)

یار حضرت مهدی (عج)

ترکیب دو اسم محمد و سبحان (ستوده و پاک)

ترکیب دو اسم محمد و مبین (ستوده و آشکارکننده)

ترکیب دو اسم محمد و مراد (ستوده و آرزو)

زن سفید و درخشان

ترکیب دو اسم محمد و قاسم (ستوده و تقسیم کننده)

ترکیب دو اسم محمد و معین (ستوده و كمك كننده)

ترکیب دو اسم محمد و سجاد (ستوده و بسیار سجده کننده)

آراسته، گوهرنشان، جواهرنشان

دوست داشتنی، معشوق، پسندیده

مثل ماه، زیبا و درخشان

کمین‌گاه، محل گذر

هم نشين و همراز، همدم

ترکیب دو اسم محمد و کیان (ستوده و پادشاهان)

ترکیب دو اسم محمد و صدیق (ستوده و راستگو)

ترکیب دو اسم محمد و سام (ستوده و از شخصیت‌های شاهنامه)

مهتاب، نور ماه، پرتو ماه

منسوب به مکه، اهل مکه

گلِ ماه، (به مجاز) زیبارو