اسم با ل

👦 اسم پسر با ل 👧 اسم دختر با ل 📑 فیلتر کردن اسم ها

شب طولانی و بسیار تاریک

لفظی كه در جشن‌ها (عروسی ها) برای ابراز شادی میگویند

شبانگاه، نام نوایی در موسیقی، نام معشوق قیس ابن ملَوَّح عامری ملقب به مجنون

شب طولانی و بسیار تاریک

مؤنث لطیف ،گفتار نغز، نکته، شوخی

هدیه خداوند، مهربانی و لطف خدا

گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه ای بلند قرار دارد

نام همسر حضرت یعقوب (ع)، خجسته و زیبارو

نام سوره ای در قرآن کریم

بانوی درخشان و زیباروی

گل زینتی

نوازشگر، آواز خواندن همراه با نوازش

زمينی كه در آن لاله‌ی فراوان روييده باشد، (به مجاز) چهره‌ی سرخ و لطيف

خجسته، نام همسر حضرت یعقوب (ع)

صاحب اسب تندرو، نام سومین پادشاه سلسله کیانی

نور و درخشندگی - دختر زیبا

ديدار، ملاقات، چهره‌، صورت

لطيف بودن، نرمي، طراوت و زيبايي، مهرباني، ظريف

مهربان تر، خوشخوتر

شاهین شکاری، شاهین سفید، باز شکاری

زیباترین

زن گندمگون لب

نفیس و با ارزش

محافظ