اسم با ق

👦 اسم پسر با ق 👧 اسم دختر با ق 📑 فیلتر کردن اسم ها

قسمت کننده، نام فرزند امام حسن (ع) كه در واقعه‌ي كربلا شهيد شد

ماه، (مجاز) زن زیبا، نام پنجاه و چهارمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم قدرت و الله (توانایی و خدا)

توانا، مالک، مسلط، از نام های پروردگار

توانایی، توان، سلطه و نفوذ

کُهرمان، پهلوان

توانا، قادر، از نامهای خداوند

محبوب، دانا

مؤنث قدسی، (به‌مجاز) فرشته، روحانی، مقدس و پاک

منسوب به قدس، (به‌مجاز) فرشته، روحانی، مقدس و پاک

ایستاده، قدرتمند و با اراده، لقب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف

به پا خواستن

اندازه کردن

استواری، استحكام

قناعت کننده، خرسند، راضی

دارای قدرت، توانا

محور آیین و کشش

پاک، مبارک، منزه، قدیس

آن که موجب استواری و استحکام دین است

نیرومند، پرزور، از نامهای خداوند

آن که در زمان خود چون ماه می درخشد

ترکیب دو اسم قمر و سیما (ماه و چهره)

لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی