اسم با ع

👦 اسم پسر با ع 👧 اسم دختر با ع 📑 فیلتر کردن اسم ها

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

ترکیب دو اسم علی و رضا (بلند مرتبه و خشنود)

عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، (به مجاز) بسیار شجاع و دلیر، لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا

ترکیب دو اسم علی و اکبر (بلندقدر و بزرگتر)

ترکیب دو اسم علی و اصغر (بلند مرتبه و کوچکتر)

بنده خدا

معصوم، بي‌گناه، پاك‌دامن

زن مهربان و خوش قلب

معرفت، شناختن خداوند از راه ریاضت و تهذیب نفس

ترکیب دو اسم عباس و علی (بسیار شجاع و بلندقدر)

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

ترکیب دو اسم علی و محمد (بلندقدر و ستوده)

دوشیزه، بکر، لقب حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع) و حضرت فاطمه (س)

آسوده خاطر، خوشحال، نیکوحال

پرهیزکاری، پارسایی، پاکدامنی

گرامی، ارجمند، محترم، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم عبد و رضا (بنده و خشنود)

مرید و دوستدار امام حسین (ع).

انگبین، (به مجاز) بسيار شيرين و خوش مزه، بسيار دوست داشتنی

با انصاف، دادگر، از نام های پروردگار

سرافرازی، ارجمندی، بزرگواری

رفیع، شریف، سرافراز

ترکیب دو اسم عزیز و الله (گرامی و خدا)

دانا، آگاه، دانشمند، خدا شناس

ترکیب دو اسم عزت و الله (بزرگواری و خدا)

گرامی، ارجمند، محترم

ملکوتی، آسمانی، منسوب به عرش

خوش گذرانی، کامرانی، عیش

بنده امام علی(ع)، (به مجاز) دوستدار و ارادتمند امام علی(ع)

آنچه از سوی خداوند يا از طرف شخصی بزرگ به كسی بخشيده شود، انعام، بخشش

بنده ی خدای بخشنده

بنده خداوند مهربان

دانا، شناسنده خدا از طریق عرفان

ترکیب دو اسم عبد و حمید (بنده و ستوده)

چشم خداوند، انسان کامل

(به مجاز) آن كه بتوان بر او تكيه كرد، تکیه‌گاه، ستون

نام پدر حضرت موسي(ع) به روایت تورات، نام پدر حضرت مريم به روایت قرآن، آل عمران نام سوره ای در قرآن کریم

ترکیبی از دو اسم علی و حسین ( بلندقدر و زیبا )

بزرگ، کلان، بسیار، فراوان، با اهمیت، مهم، از صفات و نام های خداوند

بچه مار، بچه اژدها، نام خلیفه سوم

بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پادشاهان عثمانی

دادگر، بانوی باانصاف

خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی

بنده ی بخشاینده (خدا )

از صحابه ی رسول اکرم (ص) و از خلفای راشدین ،نام خلیفه دوم

بندگان خداوند

مؤنث عظیم، بزرگ

نام يكي از اجداد پیامبر اسلام(ص) است كه به فصاحت(سخنوری) شهرت داشته

بنده پروردگار گرامی و باعزت

بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، انعام

بخشش و هديه‌ي خدا

بنده پروردگار بی نیاز

بنده محمد

لشكر، حصار و پناهنگاه، يكي از القاب امام حسن

جمع عابد، پرستنده ، پرستش کننده خدا

بنده پروردگار بخشنده

كيهان، پهنه‌ی كره‌ی زمين و آنچه در آن است، جهان

ترکیب دو اسم عنایت و الله (مهربانی، لطف و خدا)

بنده پروردگار توانا

بنده خدای یکتا و یگانه

بنده خدای گسترش دهنده، بنده گستراننده

عبادت کننده، پرستش‌گر، زاهد

بنده خداوند آمرزنده

ترکیب دو اسم علی و نقی (بلندمرتبه و پاکیزه)

بنده خدای بزرگ

علی‌وار، مانند علی

منسوب به عهد، زن پایبند به عهد و پیمان

آباد كننده، معمور، آبادان، بسيار عمر كننده

بنده پروردگار روزی دهنده

دانا، دانشمند، آگاه

منسوب به علی، شریف

باایمان، بردبار، با وقار، استوار

بنده خداوند بزرگوار و والا

ترکیب دو اسم علی و حسن (بلندمرتبه و نیکو)

مهربانی، لطف

بنده پروردگار مبرا از نقص و فنا

مؤنث عابد، عبادت کننده، زنی كه بسيار عبادت می‌كند

بنده‌ خدای بسيار آمرزنده

مؤنث عفیف، پای‌بند به اصول اخلاقی، پارسا و پرهيزكار

ترکیب دو اسم عبد و احد (بنده و یکتا)

روز دهم ماه محرم كه روز شهادت امام حسين(ع) است، عاشورا

بنده‌ی خدای توانا

ترکیب دو اسم عماد و رضا (تکیه‌گاه و خشنود)

فرمان‌بردار، مطیع، عبد، بنده

بنده پروردگار هدایت کننده

بنده خواهنده، نام پدر بزرگ حضرت محمد پیامبر اسلام (ص)

بنده خدای جاوید

بزرگوارتر، برتر، بلندتر، بالاتر، والا و باارزش

بندگان، عبادت کنندگان

مثل، مانند، همتا، هم شأن، همسر

بنده‌ی كوچك خدا، بنده‌ی خدا

موجب سرافرازی آیین، سبب رفعت و بزرگی دین

بنده‌ی هدایت شده، بنده‌ی حضرت مهدی (عج)

ترکیب دو اسم علی و پاشا (بلندقدر و بزرگ)

منسوب به عرفان

زن فراخ چشم، زن زیبا چشم

بنده خداوند مهربان، بنده‌ی نیکویی کننده

تکیه‌گاه و ستون دین

بنده‌ی مالک

ویژگی زن بزرگوار و گرامی، کریمه، هر چیز گرامی

باد تند و شدید، تندباد

بنده پروردگار که حلیم و بردبار است

ترکیب دو اسم علی و سینا (بلندقدر و سوراخ کننده)

ترکیب دو اسم علی و احسان (بلندقدر و نیکویی)

ترکیب دو اسم عطا و محمد ( بخشش و ستوده )

رفیع، شریف، سرافراز، از نام های پروردگار

منسوب به عطر، خوشبو، دلانگیز

بزرگان

بنده‌ی خدا

بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی

بنده‌ي خداي نیکی کننده و نعمت دهنده

ترکیب دو اسم علی و صالح ( بلند قدر و نیکوکار )

مانند علی، علی وار

نگه‌دارنده، محافظ، بازدارنده، نام يكي از ياران امام كاظم(ع)

بنده‌ی خدای خردمند و با وقار

بنده پروردگار گشاینده دشواری ها

ترکیب دو اسم علی و مرتضی (بلندمرتبه و برگزیده)

ترکیب دو اسم علی و سام (بلندقدر و شخصیت‌های شاهنامه)

(به مجاز) شجاع و بی باک، نام یکی از یاران امام حسین(ع)

موٌنث عاصم، نگه‌دارنده، محافظ

باد تند و شدید، تندباد

یکی از نام های خداوند، بنده‌ی خدای زنده

بنده‌ی خدای بزرگوار

آن که باعث عزت دین است

مهربانیها، مهربانی، مهر

مهربان

عاشق و بی قرار، رئيس، حاكم

بلندی مقام و مرتبه، بزرگی، رفعت

دانا، آگاه، از نام‌های خداوند

منسوب به عطر، معطر، خوشبو

مؤنث عاقل، دارای عقل و فهم زیاد

نوعی ماده ی خوش بو کننده که از ترکیب مشک، گلاب، زعفران

بنده ی نور

بنده خداوند شنوا

ترکیب دو اسم علی و مهدی (بلندمرتبه و هدایت شده)

نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری

بنده ی خدای بازگرداننده

ترکیب دو اسم علی و طاها (شریف و نام پیامبر)

شرافت، شخصیت، فضیلت

ترکیب دو اسم عارفه و زهرا (دانا و نیکو)

بنده‌ی خدای برپا دارنده و بلند کننده

ترکیب دو اسم علی و پارسا (بلندقدر و دانشمند)

عطرآگین و خوش‌بو

جاودان، جاوداني

نوعی آهو، زن سفید

ساکنان آسمان، ملائکه، فرشتگان

ترکیب دو اسم علی و ابراهیم (شریف و پدر مهربان)

ترکیب دو اسم عبد و علیم (بنده و دانا)

جاهاي مرتفع

گوشه گیرنده برای عبادت

ترکیب دو اسم علی و عرشیا (شریف و ملکوتی)

بنده‌ي خداي گرامی دارنده