اسم با ط

👦 اسم پسر با ط 👧 اسم دختر با ط 📑 فیلتر کردن اسم ها

زن پاك از پليدی و عيوب، لقب حضرت فاطمه (س)

پاک، نیکو، خوش‌بو

نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

خير، شادي، سعادت، بهشت، نيكو، پاکیزه، نام درختی در بهشت

پاک، بی‌گناه، از نام های پروردگار

دیدار، روی، طلوع، چهره

فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر

بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده

دختر پاک و طاهر، پاک کننده

خواستار، خواهان، سالک

ظاهر شدن، پیشرو، سپیده

پاک، پاکیزه، نیکو

طاها، نام سوره بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

دارنده اسب نیرومند، نام دو تن از پادشاهان صفوی

ستاره صبح، نام هشتاد‌ و ششمین سوره قرآن کریم

انعکاس صوت، پژواک، حالتی از صدا كه دارای تأثير و نفوذ است، خوش آهنگی

تهمورث

درختی خاردار كه شترها از آن می‌چرند

پرنده ای با پرهای رنگارنگ

جریان هوای بسیار شدید، (به مجاز) غوغا، هياهو

تر و تازگی

اطاعت، فرمانبری

برآمدن خورشید و مانند آن

جلودار، سردسته، فرمانده سپاه

نو، تازه

ترکیب دو اسم طاها و حسین (نام پیامبر اسلام و نیکو)

پرطنین، بلندآوازه، مشهور