اسم با ر

👦 اسم پسر با ر 👧 اسم دختر با ر 📑 فیلتر کردن اسم ها

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان

دعا، افسون، نام دختر امام حسين (ع)

نام دیگر ساز تنبور، ابر سفید، رباب نام همسر امام حسين (ع)

خشنود، لقب حضرت فاطمه (س)

نام مادر امام رضا (ع)، از القاب حضرت فاطمه (س)، نام گیاهی خوشبو

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم روح و الله (روان و خدا)

نام عاشق ويس در منظومه ویس و رامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی

نام دیگر ساز تنبور، ابر سفید، نام همسر امام حسين (ع)

کوچ کننده

نجات یافته، آزاد

آنچه که انسان در خواب ببیند، آرزوهای شیرین، روینده

خودآرا، خودپسند، زیبا و خوش قد و قامت، نوعی گل

ترکیب دو اسم رحمت و الله (بخشش و خدا)

خشنودی، بهشت، نگهبان بهشت

مهربان، بسیار بخشنده، نام یکی از سوره‌های قرآن مجید، از نام‌های پروردگار

مهربان، بخشاینده

نیرومند، پهلوان، بلند بالا

شجاع، دلیر، خوش قد و قامت، از نام‌ها و صفات خداوند

شادی آور، روح بخش، دل انگیز، مفرح، روح افزا

آزاده، جوانمرد، بخشنده

مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد.

گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو

رخسار، رخ، چهره، صورت

مهربانی، بخشودن، بخشش مخصوص خدا

نام پسر گودرز پهلوان ایرانی، از شخصیت‌های شاهنامه، پرنده شکست ناپذیر، لطافت باران

نام زیبارو‌ترین و خوش‌بیان‌ترین فرشته الهی، پاک، مسافر، نام همسر حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف (ع)

روزها، روشنایی، زندگی

صیقلی، پاک و پاکیزه

یک چهارم، نام نوایی در موسیقی

درخشنده و تابناک مثل روز روشن نامی کردی روشنایی

روشنایی، روشن

نوازنده، نام یکی از نوازندگان در زمان ساسانیان

درخشنده، دارای عظمت و شکوه

ترکیب دو اسم رضا و علی (خشنود و بلندقدر)

منسوب به رضوان، بهشتی، خشنودی

خوشبخت، سعادتمند، بهروز

والایی، بزرگواری، بلندی

تابناک، روشنی بخش، صبح روشن

زیبارو، پیروزکننده، دخترخورشید

بخشنده چون خورشید، بزرگوار

روشنک، نورانی

شاتل، روشن

گل سرخ، گل رز

شادرو، شاداب، دارای چهره‌ی شاد

آن که در راه راست است، (به مجاز) دیندار، نام یکی از خلفای عباسی

جوانمرد

بسیار مهربان، بخشنده، با محبت، از نام‌های خداوند مهربان

آن‌که چهره‌اش مثل نیاکان است، (به مجاز) اصيل

نام ستاره‌ای پر نور و درخشان، نام دختر یکی از یاران معروف پیامبر اسلام (ص)

رادمنش، با سخاوت، از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

رزا، گل رز کوچک

نام دختر مهراب پادشاه كابل، همسر زال و مادر رستم پهلوان شاهنامه

مونث ربیع، بهار

درخشان، بینا، شاد، مسرور، درست‌کار، معتمد

روشن، روشنایی، نور

رزیتا، گل رز کوچک

روزی دهنده، از نام‌های خداوند

نقل کننده خبر و سخن از کسی، خبرگزار، چارپایی که مشک آب را بر آن حمل کنند

راستی، حقیقی، واقعی

روستا، دِه

گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌های رنگارنگ

مونث رشید، از نام‌ها و صفات خداوند، شجاع، دلیر، خوش قد و قامت

افراشته، مرتفع، بلند، (به مجاز) با اهمیت، ارزشمند، عالی

رخسانا، مانند رخ، (به مجاز) زيبارو

منسوب به رام، مأنوس، موافق، سازگار، شاد و خوشحال، نام روز بيست و يكم از هر ماه خورشیدی در ايران قديم

افراشته، مرتفع، بلند، (به مجاز) با اهميت، ارزشمند، عالی، از نام های پروردگار

بهار، نام دو ماه از سال قمری

راه آبی يا جويباری كه از سبزه زار می‌گذرد، (به مجاز) سرسبز و خرم

رمه‌يار، چوپان، گوسفندچران

شادی و طرب، عيش و خوشی، سرود و نغمه، امن و آسودگی

تابنده، زیبا

بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت

روضه ها، باغها

روزها و آفتاب

فکر و اندیشه

روز، آفتاب

آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح

منسوب به رامين، دختر خوشحال و بانشاط

نگهبان آرامش، آرامش دهنده

روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است

روح و روان دین

تصویرگر، صورتگر، نقاش، طراح، نگارگر

روشن، درخشان، بینا، شاد، مسرور، درست‌کار، معتمد

روز و روشنایی

خشنود، راضی

قرب و نزدیکی، همچنین نام یک گل

جبرئیل، فرشته، ملک

دلسوز

آفتاب ،خورشید

ترکیب دو اسم ریحانه و زهرا (گل خوش‌بو و درخشان‌تر)

خلاص، رها شونده

منسوب به راد، جوان‌مرد، آزاده، بخشنده، سخاوتمند، خردمند، دانا

صورت دیگر اسم رامتین، سازنده و نوازنده

خوابیدن، جنبیدن گهواره

درخشان، روشن و تابان، درخشنده

طلوع خورشید، عمر و زندگی مادر، فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

فصل پاییز

بسیار مهربان، بخشنده، از نام های پروردگار

(به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی

کوچ کننده، نام مادر حضرت يوسف(ع)

مانند رخ، (به مجاز) زيبارو

هدایت یافتن، رستگاری

نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی، دانا و خردمند

روان بخش، شادی آور

منسوب به رَزان، سنجیده شده، با وقار و آراسته

باغ انگور، سنجیده و با وقار

جوانمرد، آزاده، دانا، حکیم

شاد شدن، خوشحال گردیدن، نشاط

رادترین، بخشنده ترین، صمغ درخت

رکسانا، روشنک، دختر دارا و همسر اسکندر

آسمان غره، تندر، سوره سیزدهم قرآن کریم

سیراب، شاداب، تر و تازه

آرزو، امید، توقع

رهنده، رهاشونده

رحم کننده، رحمت آورنده

روشنا، تابنده، زیبا

روشنایی، تابناکی

نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی

فرازنده، دادخواه، رساننده حدیث از حضرت رسول (ص)

بانوی با وقار، متین، موقر، خوش نظر، خو

بی نظير، (به مجاز) زيباروی

پسنديده و دوست داشتنی

مانند چهره، مثل رخ

جنسی از پولاد قيمتی

باغبان بويژه نگهبان باغ انگور

دختر تابنده و شاد

روز پرخیر و برکت و مبارک

پرحوصله و صبور

پایه و اساس دین

منسوب به رام، شاد و خوشحال

مونث راد، بانوی بخشنده، دختر جوانمرد

منسوب به رام، مأنوس، موافق

بچه آهو

دهش، (در اعلام) فرشته ای است در ایران باستان

راهنمایی شده

فرزند پسر

كسی كه به آهستگی راه میرود

روينده، رويا

آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر

داراي ميل و رغبت به چيزي يا كسي

رام، رامین، طربناک

در بزرگ، دروازه

رکسانا، نورانی

جان، روان

سیب دانه دار، انار

مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده

نرم خویی، مهربانی

محکم، استوار

غلام، بنده

هشدار