اسم با ر

👦 اسم پسر با ر 👧 اسم دختر با ر 📑 فیلتر کردن اسم ها

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان

دعا، افسون، نام دختر امام حسين (ع)

نام دیگر ساز تنبور، ابر سفید، رباب نام همسر امام حسين (ع)

خشنود، لقب حضرت فاطمه (س)

نام مادر امام رضا (ع)، از القاب حضرت فاطمه (س)، نام گیاهی خوشبو

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم روح و الله (روان و خدا)

نام عاشق ويس در منظومه ویس و رامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی

نام دیگر ساز تنبور، ابر سفید، نام همسر امام حسين (ع)

کوچ کننده

نجات یافته، آزاد

آنچه که انسان در خواب ببیند، آرزوهای شیرین، روینده

خودآرا، خودپسند، زیبا و خوش قد و قامت، نوعی گل

ترکیب دو اسم رحمت و الله (بخشش و خدا)

خشنودی، بهشت، نگهبان بهشت

مهربان، بسیار بخشنده، نام یکی از سوره‌های قرآن مجید، از نام‌های پروردگار

مهربان، بخشاینده

نیرومند، پهلوان، بلند بالا

شجاع، دلیر، خوش قد و قامت، از نام‌ها و صفات خداوند

شادی آور، روح بخش، دل انگیز، مفرح، روح افزا

آزاده، جوانمرد، بخشنده

مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد.

گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو

رخسار، رخ، چهره، صورت

مهربانی، بخشودن، بخشش مخصوص خدا

نام پسر گودرز پهلوان ایرانی، از شخصیت‌های شاهنامه، پرنده شکست ناپذیر، لطافت باران

نام زیبارو‌ترین و خوش‌بیان‌ترین فرشته الهی، پاک، مسافر، نام همسر حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف (ع)

روزها، روشنایی، زندگی

صیقلی، پاک و پاکیزه

یک چهارم، نام نوایی در موسیقی

درخشنده و تابناک مثل روز روشن نامی کردی روشنایی

روشنایی، روشن

نوازنده، نام یکی از نوازندگان در زمان ساسانیان

درخشنده، دارای عظمت و شکوه

ترکیب دو اسم رضا و علی (خشنود و بلندقدر)

منسوب به رضوان، بهشتی، خشنودی

خوشبخت، سعادتمند، بهروز

والایی، بزرگواری، بلندی

تابناک، روشنی بخش، صبح روشن

زیبارو، پیروزکننده، دخترخورشید

بخشنده چون خورشید، بزرگوار

روشنک، نورانی

شاتل، روشن

گل سرخ، گل رز

شادرو، شاداب، دارای چهره‌ی شاد

آن که در راه راست است، (به مجاز) دیندار، نام یکی از خلفای عباسی

جوانمرد

بسیار مهربان، بخشنده، با محبت، از نام‌های خداوند مهربان

آن‌که چهره‌اش مثل نیاکان است، (به مجاز) اصيل

نام ستاره‌ای پر نور و درخشان، نام دختر یکی از یاران معروف پیامبر اسلام (ص)

رادمنش، با سخاوت، از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

رزا، گل رز کوچک

نام دختر مهراب پادشاه كابل، همسر زال و مادر رستم پهلوان شاهنامه

مونث ربیع، بهار

درخشان، بینا، شاد، مسرور، درست‌کار، معتمد

روشن، روشنایی، نور

رزیتا، گل رز کوچک

روزی دهنده، از نام‌های خداوند

نقل کننده خبر و سخن از کسی، خبرگزار، چارپایی که مشک آب را بر آن حمل کنند

راستی، حقیقی، واقعی

روستا، دِه

گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌های رنگارنگ

مونث رشید، از نام‌ها و صفات خداوند، شجاع، دلیر، خوش قد و قامت

افراشته، مرتفع، بلند، (به مجاز) با اهمیت، ارزشمند، عالی

رخسانا، مانند رخ، (به مجاز) زيبارو

منسوب به رام، مأنوس، موافق، سازگار، شاد و خوشحال، نام روز بيست و يكم از هر ماه خورشیدی در ايران قديم

افراشته، مرتفع، بلند، (به مجاز) با اهميت، ارزشمند، عالی، از نام های پروردگار

بهار، نام دو ماه از سال قمری

راه آبی يا جويباری كه از سبزه زار می‌گذرد، (به مجاز) سرسبز و خرم

رمه‌يار، چوپان، گوسفندچران

شادی و طرب، عيش و خوشی، سرود و نغمه، امن و آسودگی

تابنده، زیبا

بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت

روضه ها، باغها

روزها و آفتاب

فکر و اندیشه

روز، آفتاب

آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح

منسوب به رامين، دختر خوشحال و بانشاط

نگهبان آرامش، آرامش دهنده

روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است

روح و روان دین

تصویرگر، صورتگر، نقاش، طراح، نگارگر

روشن، درخشان، بینا، شاد، مسرور، درست‌کار، معتمد

روز و روشنایی

خشنود، راضی

قرب و نزدیکی، همچنین نام یک گل

منسوب به راد، جوان‌مرد، آزاده، بخشنده، سخاوتمند، خردمند، دانا

جوانمرد، آزاده، دانا، حکیم

رادترین، بخشنده ترین، صمغ درخت

سیراب، شاداب، تر و تازه

نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی

مشتری

جای بالا در مجلس، حاکم، فرمانروا

نام محلی در کنار راه قزوین و همدان

دارای شکوه و شوکت

دانشمند، حکیم، دانا

دوباره برخواستن و کوهستان

پسر باهوش

پسر عاقل و دانا

نام کوهی در حجاز

بسیار مهربان