اسم با د

👦 اسم پسر با د 👧 اسم دختر با د 📑 فیلتر کردن اسم ها

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام يكي از چهار پيغمبر بزرگ بني‌اسرائيل

دارنده نیکی، نام سه تن از پادشاهان ایرانی از سلسله‌ی هخامنشی

گیتی، جهان، کره زمین، نزدیک‌تر

نیکی رسان، نیکی بخش، رب النوع رومی، دختر ژوپیتر ولاتون

مانند مروارید، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند

داوری، دين، نام خواهر حضرت یوسف (ع)

دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقه ی دیگران، معشوق

توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ

آسوده خاطر، مطمئن

محبوب، نام یکی از پیامبران

همچون دل، مثل قلب، (به مجاز) داراي احساس و عاطفه

دارنده، شان و شکوه

مسرور، شاد و بانشاط

آرامش دهنده دل، محبوب، معشوق

دریا

سرزمين، كشور، زادگاه

نام نوعی پارچه ابریشمی رنگین

شجاع و جنگجو

آن‌که میان دو نفر به عدالت حکم کند، (به مجاز) خداوند

نام یکی از صورت‌های فلکی ،نام نوعی پرنده

موجب آرامش و شادی دیگران، محبوب، معشوق

نام نخستين پادشاه ایران از سلسله‌ی ماد

علم، معرفت، آگاهی، شعور، خرد، دانایی، اندیشه، فرهنگ

رقص گروهی، نوعی آهنگ، نام منطقه‌ای در کردستان

داننده، آگاه، عالم، دانشمند، از نام‌های پروردگار

دارنده، ثروتمند، از نام‌های پروردگار، داریوش سوم از پادشاهان ایران

مايه‌ی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشايند، شاد و خرم، معشوق

زیبارو و گران‌بها

زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ

عزیز، سوگلی، مروارید درون صدف، بسیار گرامی

دارای درخشیدن و تلألؤ، روشن و تابان

روشن و تابان، درخشنده

دشت و صحرا، نام یکی از حكمای قديم يونان

آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق

مانند در و گوهر، (به مجاز) گران بها و ارزشمند

نام قله‌ای معروف از رشته کوه‌های زاگرس در استان فارس

ملاقات، ديدن يكديگر، ديدن، مشاهده، (به مجاز) چهره

گل کوکب

دارنده ی دانش و آگاهی

نوازشِ دل، دلنواز

شجاع، دارای جرأت و جسارت

نیایش، راز و نیاز

قاضي، داور، حاكم، پاداش دهنده، يكي از اسما الهي، فرمانده

مروارید نیک و خوب، (به مجاز) گران‌بها و ارزشمند

زندگی دوست داشتنی، (به مجاز) امید زندگی

صاحب زمین وملک، کشاورز

دامنه کوه، دامن

مانند در، درخشان و روشن

دارنده، دارا

ماما، دایه، سرافرازی

راهنما، هدایت کننده، معشوقه، راه روشن

منسوب به دارا، نام شهری در شیراز و شوشتر

داده خورشید، نام یکی از پادشاهان طبرستان

نام شخصی در داستان وامق و عذرا

نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

گشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان

یاور و مددکار دین

دلدار، معشوق و محبوب

داریوش، نام پادشاهی پیش از ساسانیان

وطني، بومی

موجب تسکین و آسایش دل

آهنگ و لحن، داستان، قصه، افسانه

معشوق، علاقه مند

ارزشمند و قیمتی

زیبا، درخشان

صاحب علم و دانش

دارنده ی جاودانگی

زیبارو

عزيز و محبوب

بخشنده، دارای فصاحت و زیبایی

دانا

قاضي، از نام‌هاي خداوند