اسم با خ

👦 اسم پسر با خ 👧 اسم دختر با خ 📑 فیلتر کردن اسم ها

خير و بركت، مهربانی، زيبایی، نام همسر پیامبر اسلام (ص)

دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم(ع) در قرآن كريم

مشرق

پادشاه، نیک‌نام، نام چند تن از پادشاهان ایران

ستاره مرکزی منظومه شمسی، آفتابِ درخشان، (به مجاز) زیبارو

خیرالهی، نیکویی خدا

جاودان، پاینده، همیشگی

یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر

نام یکی از پیامبران

جانشین، فرزند صالح، شایسته

آن که با ناز و تکبر راه می رود، عشوه کنان

دلیر، نیرومند، نام دو تن از پادشاهان هخامنشی

مبارک، سعادتمند، خوشبخت، گل همیشه بهار

دوست خداوند، لقب حضرت ابراهیم (ع)

آفريننده، از نام ها و صفات خداوند

با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود

بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه (ع)

فرخنده، مبارك، سرسبز و با طراوت، شاد، خوشحال، خوب، خوش

نام مادر امام محمد تقی (ع)

هميشه باقی ماندن، جاودانگی

خیمه، چادر دوز، خیمه فروش، نام حكيم عمر خيام نيشابوري فيلسوف، رياضي‌دان، منجم و شاعر نامدار ايران

مونث خالد، جاودان، پاینده، همیشگی

آبی، کبود، نیلگون

زيباروي، نام گونه اي از آهوان

نقش و طرح های تزیینی، آخرین

دوست و يار شاد

خوشحال و راضي

ترکیب دو اسم خلیل و رحمان (دوست و مهربان)

دوست خالص

خوش صورت، زیبا

زیبا و با طراوت مثل دریا

تعدادی دانه، میوه یا گل که به محور متصل باشند

سخن ران

داراي زندگي راحت