اسم با ح

👦 اسم پسر با ح 👧 اسم دختر با ح 📑 فیلتر کردن اسم ها

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم حمید و رضا (ستوده و خشنودی)

ستایشگر، سپاس گزار

ستوده، فرخنده، نام مادر امام موسي كاظم (ع)

صبور، بردبار، شکیبا

شیر، دلاور، لقب حضرت علي (ع)

ترکیب دو اسم حبیب و الله (دوست و خدا)

ترکیب دو اسم حسین و علی (نیکو و بلندقدر)

داستان، حکایت، روایت، سخني كه از پيامبر اسلام (ص) يا بزرگان دين نقل كنند، (به مجاز) عشق، سودا

دوست، معشوق

دوست، معشوق، انسان کامل

داستان، حکایت، روایت، جدید، نو

دانشمند، فیلسوف، پزشک

شیر بیشه، نام عموی پیامبر اسلام (ص)

بخشاینده، بسیار مهربان، آرزو کننده، نوحه و زاری کننده

دلیل، فتوا، پیشوا

ترکیب دو اسم حجت و الله (دلیل و خدا)

شمشیر برنده و تیز

زن گندم‌گون، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)، نام یکی از صورت‌های فلکی

دختران صبور و بردبار، از القاب حضرت زینب (س)

نیکو، شایسته، خوب روی، زن زیبا، عاقبت نیکو

زن زیبا و سپید اندام، حور

ترکیب دو اسم حسن و علی (نیکو و بلندقدر)

مهربانی، زنی که به دلیل محبت به فرزندانش ازدواج نکند، از القاب حضرت فاطمه (س)

زن سرخ روی

ترکیب دو اسم حیدر و علی (دلاور و بلندمرتبه)

حمد و ستایش خداوند

بوستان، باغچه، باغ

زن زیبای بهشتی، زن زیبا

جلال و شکوه خداوند

مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین، خداپرست

زندگی، زیست ،حیات

حاکم، قاضی، داور، نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی

نیک، نیکو

نيكوتر، كار نيك، عاقبت نيكو.

آن که مراقبت یا حفاظت از کسی جایی یا چیزی را بر عهده دارد، نگهبان

شمشیر دین

بزرگی، عظمت، شرم و حیا

حور، زن زیبای بهشتی

اسد، شیر

ترکیب دو اسم حسن و رضا (نیکو و خشنود)

دانشمند، فیلسوف، پزشک، دانا، خردمند، از نام های پروردگار

گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می‌روید و گل‌های سفید و معطر دارد

ترکیب دو اسم حسین و رضا (نیکو و خشنود)

ترکیب دو اسم حفیظ و الله (نگهبان و خدا)

منسوب به حور، زن زیبای بهشتی، (به‌مجاز) زیبارو و پری‌گونه

شکرگزاری کردن، ستایش کردن، (الحمد) نام اولین سوره‌ی قرآن مجید

آبرو، عزت، احترام، ارجمندی، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، حرام بودن

حمایت کننده، پشتیبان، نگهبان

دارنده‌ی نام و شرف و بزرگی

راستین، مستقیم، ثابت و پایدار در دین، معتقد به اسلام

بسيار نيكو، بسيار خوب، نيكروی

نتیجه، بدست آمده، نفع، سود، باقی‌مانده

علم خداوند، دانش، راستی، درستی، کلام موافق حق

نگهداری و بازداشت از ناروا.

آرایش، زینت و زیور، خوش آمدن در چشم

کشاورز، نام چند شخصیت تاریخی

صبور، بردبار، شکیبا، از نام‌ها و صفات خداوند

نام گياهي كه خاصيت دارويي دارد، نام جوانی که در شب اول ازدواجش در رکاب رسول (ص) جنگید و به شهادت رسید

دختر با اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل

بانوی زیباروی، دختر نیکو

ستوده و پسنديده، حمد كننده، بسيار سپاسگزار پروردگار

بزرگوار، از اسامی خداوند

ابریشم، نوعی پارچه‌ی ابریشمی نازک، نماد هر چیز نرم و لطیف

سپاس و شكرگزاري

آزاده، جوانمرد، کریم

آرزومند، مشتاق، بخشاينده، بسيار مهربان، از نام‌های پروردگار

مؤنث حاتم، حاکم، قاضی، داور

بسيار سپاسگزار

آزادی، آزادگی، آزاد مردی

زن شجاع

نام پرنده، سهره

زن زیبا با چشمانی سیاه و درشت

زنده، کسی که برای چیزی وقت و زمان تعیین کند

ترکیب دو اسم حسین و طاها (نیکو و نام پیامبر اسلام)

زینت، زیور، مجازا خوش صورت، خوش اندام

بااحتیاط، هوشیار

منسوب به حدیث، داستان، حکایت

ترکیب دو اسم حسین و سالار (نیکو و رهبر)

مشتاق و آرزومند

يكتا پرست و موحد

دلیری، شجاعت

ترکیب دو اسم حمید و علی (ستوده و بزرگوار)

حاجت ها، نیازها، خواسته ها

یک دانه، یک حب

آن که چون حور زیباست

ترکیب دو اسم حسین و مهدی (نیکو و هدایت شده)

پشتیبان، حمایت کننده