اسم با ت

👦 اسم پسر با ت 👧 اسم دختر با ت 📑 فیلتر کردن اسم ها

نام سرزمینی که در ماوراءالنهر قرار داشت

پرهيزگار، باتقوا، لقب نهمين امام شيعيان

گل سرخ، ناز و کرشمه

آهن، فولاد، نام مؤسس سلسه ی تیموریان یا گورکانیان

نیرومند، دلیر، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب

یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی

ستاره، کوکب، مردمک چشم

خواندن و زمزمه كردن شعر، آواز، نغمه و سرود به حالت موسيقايي

نام چاه زم زم، نام مادر امام رضا (ع)

نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی

موفقیت، کامیابی

سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می‌شود، آواز

لبخند، درخشیدن

توانستن، ملکه مهربان، دختر بی‌همتا، دختر تنها

زیبا، نام پرنده‌ای از خانواده باز شکاری

خاک

اعتماد کردن، سپردن کارها به خداوند

نوعی پارچه با نقش‌های بته‌جقه یا اسلیمی

آرزو، خواستن چیزی همراه با فروتنی و تواضع

دختری كه گيسوی بلند و زيبا دارد

زیبا، آراينده‌ي چشم

چشمانم، (به مجاز) عزيز و گرامی

تابان، درخشان، پرتو افشان

نام چشمه‌ای در بهشت

هدیه، ارمغان، گرانبها، (مجاز) شخص بسيار ارزشمند

نام گیاهی (بالنگ)، مركّب از طرح‌های اسليمی و گل و بوته‌ای در میان قالی و قالیچه

روشن، درخشان، ریشه تاباندن

خجسته و مبارک شمردن

مورد افتخار برای دين

پابرجا، استوار

بسیار زیبا

دختر خورشید، زاییده خورشید، آفريده‌ی درخشان، دختر زیبارو

درخت خرما، نام همسر یهودا (چهارمین پسر حضرت یعقوب (ع))

دختر توران، نام دختر خسرو پرويز

نام پدر حضرت ابراهيم (ع)

تمام و کامل، استوار، سخت

پهلوان، دلاور

نام یکی از قله‌های سلسله کوه‌های زاگرس، نام روستایی در شهرستان ایذه در استان خوزستان

آن كه چون چشم عزيز است، نام يكی از صورت‌های فلكی

فدایی چشمان