اسم با آ

👦 اسم پسر با آ 👧 اسم دختر با آ 📑 فیلتر کردن اسم ها

ایمن، در امان، نام مادر پیامبر اسلام (ص)

امید، انتظار، اشتياق

درخشنده، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی که در تیراندازی بسیار توانا بود (آرش کمانگیر)

نام همسر فرعون که زني صالح بود و موسی را از نیل گرفت و از او مراقبت کرد، ستون، اندوهگین

شاد و خوشحال، درون ماه، مثل ماه، فرشته، گياهي كه كنار آب مي‌رويد

از شخصیت‌های شاهنامه، نام چهارمين پسر كيقباد، مرد همیشه پیروز، آرام گرفتن، دلیر

مظهر اندیشه، هنر و دانش، عطا کن ما را

آتش، نام نهمین ماه از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش نزد ايرانيان باستان، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ايران قديم

امید، آرزو، كمال مطلوب، مراد و خواسته

آزاد، اصیل، نجیب، فروتن، وارسته

آریایی، آزاده، نجيب

ماه قشنگ و زيبا، (به مجاز) زيبارو

آزاده، نجيب

اطراف ماه، هاله‌ی ماه

آواز، شهرت، عقیده

پاك و مقدس، عاقل و زیرک، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی، هفتمين پادشاه ماد

آرای، آراینده، بخشنده، سپید دست، جوان مرد، آراسته، نگاریده

آراستگی، مهربانی، خوش‌رویی، پاک، بی‌گناه، آناهیتا، از بین برنده ناپاکی و پلیدی

تجربه، امتحان و آزمایش

مثل ماه، همانند ماه، مهسا، زیبارو

آزاده و رها، شاهزاده‌ای در زمان هخامنشی

تخت و اورنگ پادشاهان

پارسا، پاک، فروتن، الهه نعمت، آرامش یافته

بی آلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی، سیاره زهره که مظهر زیبایی و عشق است.

زیبا رویان، خوب‌رویان، هاله دور ماه

شفاف و روشن، نورانی، درخشنده مانند ماه، روشن‌فكر

سرشت درونی، سرشت مادرزادی

آرشام، نیرومند، قوی هیکل، پسر آريامنه و پدر ويشتاسپ از خاندان هخامنشي

مانند عشق،مبارز بزرگ

مثل ماه، شبيه به ماه، (به مجاز) زيبارو

دختر پاک، بانویی که مثل آب زلال است

نیرومند، قوی هیکل، پسر آريامنه و پدر ويشتاسپ از خاندان هخامنشي

رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده، فارغ و آسوده

نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی

غزال، معشوق زیبا، چشم زیبا،تندرونده

منسوب به آريا، آريايي، آزاده، نجيب

خورشید آریایی، بانوی درخشان

مانند آب، زلال، (در کردی) عشق

زیبارو، آتشین، سرخ‌روی

زینت، آرایش، زیور، آیین

نور خورشید، روشنایی

قهرمان منسوب به طایفه آس، نام رود ارس

آتشین، زیباروی

آسايش، صلح، آشتی، مايه‌ی آرامش

منسوب به آریا، آریایی

از نسل آریایی، نجیب و با اصالت

مادر، پایه و اساسی

مقدس، پاک، راست گفتار، درست کردار

عالم، گيتي، جهان، كرانه‌های آسمان

نشانه، معجزه، دلیل

نفس کامل و انسان نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک، از شخصیت‌های شاهنامه

نام همسر بابلي اردشير پادشاه هخامنشي، دختر پاک، فرشته کوچک

هاله‌ی ماه

ماه شفاف، زیبا و درخشان مانند ماه

نشانه، علامت، آیه

تحسين، ستايش، سپاس، تبريك، آفرينش، دعا

با تدبیر و خردمند، نام وزیر حضرت سلیمان (ع)

نعمت ها، نیکویی ها

آریایی نیک پندار، آریایی نیک خو، هميشه بهار كوهی

شجاع، نامدار

جمع آيه، نشانه‌ها، علامت‌ها

نعمت‌ها، نیکی‌ها

باد خنک، نسیم

آن که دارای صفت‌های خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است، منظم

منسوب به آرمین، دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی

مقدس

نام يكي از الهه‌‌هاي يوناني، نام نخستین زن دریانورد ایرانی، گوینده‌ی راستی

آب و ماه، (به مجاز) زيبارو، با طراوت و درخشنده

آران، سرزمین آریایی‌ها

آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش، (به مجاز) زیبا رو

آریایی، منسوب به قوم آریایی

آینده، زمان آینده

مانند آریایی، نجیب‌زاده آریایی، رنگین کمان

منسوب به آترین، آتش، آتشین، (به مجاز) زیبارو

سرزمين فراز، زمين‌های بلند، تپه، نتیجه، امید

به خاطر آورده شدن، مشهور، نامی، معروف، نامدار

نام پادشاه آذربایجان در عهد باستان، نام قدیمی ایران

مانند آب، پاک و روشن همانند آب

دختر آذر، دختر آتشین، (به‌مجاز) دختر سرخ‌گون و زیبارو

روشنایی ماه، نورانی مانند ماه، (به مجاز) زیبارو

آراز، رود ارس

مانند ماه، (به مجاز) زيبارو

درخشان، نورانی، باهوش، سفید

سایه ماه در آب، تلالو نور ماه در آب، (به مجاز) زیبارو و با طراوت

کیش، مذهب، آیین

منسوب به آتش، آتشین، (به مجاز) زیبارو

آناهیتا، الهه پاکی، بی‌آلایش

همچون ماه، ماه وش، (مجاز) زیبارو

نام برادر داريوش و پسر ويشتاسپ، افزایش یابنده، افزوده

ماه تنها، ماه بی‌همتا، (مجاز) زیبارو

آرتین

آصف، با تدبیر و خردمند

آرزو، خواسته

سیب، درخت سیب جنگلی

نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی

روش، رسم، شيوه‌ی مناسب و مطلوب

سرسبزی، شادابی، آباد، وسیع

جمع ماه، زيبارو

آتشين، آذرين، بسيار شجاع و پركار

افق طلايي، آهو، شتاب، كوشا

دارنده و همراه ماه، زیبا روی، ایل زیبا

مرد، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

شقایق، لاله

روز جمعه، آخرین روز هفته

آگرین، آتشين، آذرين، بسيار شجاع و پركار

ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه، (به مجاز) زيبارو

منسوب به آرمین

شیشه تصویرنما، آیینه

زیبا و سرخ روی

مرد مقدس، نام هفتمین پادشاه اشکانی

برآور، بپذیر، اجابت کن، از نام‌های خداوند

نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

مانند ماه، ماهوار، (به مجاز) زيبا

همانند ماه، (به مجاز) زيبا رو

آراستن، زيور، زينت و آرايش، آرايش‌كننده، آراينده

عالم بالا، درگاه قدس خداوند، عالم غيب، جايگاه فرشتگان، سپهر

کنایه از قدرت و خشم ایرانی، نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی

بانوی ایرانی، مهتاب

دارنده مهر و محبت

مانند ماه

سرخ گون ،قرمزرنگ

ماه من، زیبارو

انجمن، مجمع، مرد مبارز

بزرگترین قاره

مخلوق، بشر، انسان، آدمی

زن نيكو، دختر خانم، زن نيكو زبان، انس گیرنده، همنشین نیکو

مشهور، نامدار، (به مجاز) دختری که به لحاظ زیبایی مشهور و نامی است

دختر زیبا

گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا و راست پنجگاه، رب النوع مورد پرستش مردم کشور آشور

افتخار پدر، موجب آسايش و شادكامی پدر، عزيزِ پدر، دختر نازنین بابا

بانوی سپید چهره، (به مجاز) زیبارو

منسوب به آدین، دارای زیور، زینت و آرایش، (به مجاز) زیبا

مرغابی ماه گونه، (به مجاز) زیبارو

انديشه‌ی پاك و مقدس

آسودن، آسایش دهنده، وقار، ثبات، آراینده

دوستی و پیوند دوباره بعد از رنجش و آزردگی، سازش و صلح، آرامش

مایه ی افتخار نژاد آریایی، مظهر زیبایی و جمال نژاد آریایی

درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل

دارای نیروی راستی

مقدس

صفت نيك، فضيلت، خصلت پسندیده، خوي خوش

مانند ماه، دختر زیبا رو

همکار، یاور

آسایش، راحتی، صلح، امنيت، وقار و طمأنينه

رهبر، راهنما

جسمی شفاف و منعکس کننده صورت اشیا

ایرانی جاوید، آریایی

آريايی جاويدان

خرد، عقل

نفس کامل و انسان نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک، از شخصیت‌های شاهنامه

زیبا، مانند عروس

نوش آذر، نام آتشکده دوم