اسم پیامبران و امامان

👦 اسم پسر پیامبران و امامان 👧 اسم دختر پیامبران و امامان 📑 فیلتر کردن اسم ها

رانده شده از آتش، نام دختر پیامبر اسلام(ص)، دختری پاک و بزرگوار، هدایت کننده به سوی بهشت

روشن‌تر، درخشان‌تر، سپید، نیکو، درخشنده روی، لقب حضرت فاطمه (س)

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

هدایت شده، نام امام زمان (عج)

بی گناه، معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر امام رضا (ع)

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان

ترکیب دو اسم علی و رضا (بلند مرتبه و خشنود)

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان

زینت پدر، نام درختی خوشبو و زیبا، نام خواهر امام حسین (ع)

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا (ستوده و خشنود)

بسیار ستوده‌تر، پسندیده‌تر، نام پیامبر اسلام (ص)

آرامش، وقار، طمانینه، نام دختر امام حسین (ع)

دعا، افسون، نام دختر امام حسين (ع)

عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، (به مجاز) بسیار شجاع و دلیر، لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا

صاحب فضل و هنر، نام برادر امام حسین (ع)

ترکیب دو اسم امیر و حسین (پادشاه و نیکو)

شب طولانی و بسیار تاریک

خير و بركت، مهربانی، زيبایی، نام همسر پیامبر اسلام (ص)

تحسین شده، نیکو کردار، از نام‌های پروردگار

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم محمد و علی (ستوده و بلندمرتبه)

پسندیده، خشنود

نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر (ص) بود و اولين زن شهيد در صدر اسلام

ستوده، از نام‌ها و صفات پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و حسین (ستوده و نیکو)

بسیار راست گو، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع)

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی(ع) امام اول شیعیان

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اكرم (ص)

بزرگ‌تر، لقب حضرت زينب (س)

زن پاك از پليدی و عيوب، لقب حضرت فاطمه (س)

ترکیب دو اسم علی و اکبر (بلندقدر و بزرگتر)

ترکیب دو اسم امیر و علی (پادشاه و بلندقدر)

ترکیب دو اسم غلام و رضا (فرمان‌بردار و خشنود)

بخشنده، سخاوتمند، جوانمرد، از نام‌ها و صفات خداوند

کوچک تر

فرمانروا، پادشاه، سردار

ترکیب دو اسم علی و اصغر (بلند مرتبه و کوچکتر)

بنده خدا

خالص، نام همسر حضرت ابراهيم (ع) و مادر اسحاق (ع)

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شيعيان

ترکیب دو اسم محمد و مهدی (ستوده و هدایت شده)

بزرگ‌تر ، اسم فرزند بزرگ امام حسین (ع)

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام‌های پروردگار، لقب امام دهم شيعيان

ترکیب دو اسم حمید و رضا (ستوده و خشنودی)

گرامی‌تر، آزاد‌تر، جوانمرد‌تر، بزرگ‌تر، از نام‌هاي خداوند

ترکیب دو اسم امیر و محمد (پادشاه و ستوده)

بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

ملکه، نام همسر امام حسین (ع) و مادر امام سجاد (ع)

ترکیب دو اسم محمد و امین (ستوده و امانت‌دار)

پارسا، پاکدامن، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مریم (س)

خشنود، لقب حضرت فاطمه (س)

فضیلت و برتری داشتن، نام همسر حضرت ابراهيم خليل (ع) و مادر حضرت اسماعيل (ع)

نام مادر امام رضا (ع)، از القاب حضرت فاطمه (س)، نام گیاهی خوشبو

ایمن، در امان، نام مادر پیامبر اسلام (ص)

کوچک تر، خردتر

ترکیب دو اسم محمد و جواد (ستوده و بخشنده)

يگانه، يكتا، بي‌نظير، بی‌مانند

امانت‌دار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام (ص) و ‌لقب جبرئیل

جوی، رود، نام ششمین امام شیعیان

قسمت کننده، نام فرزند امام حسن (ع) كه در واقعه‌ي كربلا شهيد شد

ترکیب دو اسم امیر و رضا (پادشاه و خشنود)

ستوده، فرخنده، نام مادر امام موسي كاظم (ع)

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

سخن گو، روایت کننده اخبار و احادیث نبوی، لقب حضرت فاطمه (س)

ترکیب دو اسم غلام و حسین (فرمان بردار و زیبا)

ترکیب دو اسم محمد و طاها (ستوده و نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم)

كسی كه خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود

ترکیب دو اسم محمد و حسن (ستوده و نیکو)

زيبا روی، کسی که دارای چهره پرگوشت باشد، ام كلثوم نام دختر پیامبر اسلام (ص)

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

ترکیب دو اسم روح و الله (روان و خدا)

راست گو، راست و درست، آشکار، لقب امام جعفر صادق (ع) ششمین امام شیعیان

خیر فراوان، نیکوکار و بخشنده، نام چشمه‌ای در بهشت، نام سوره صد و هشتم قرآن مجید، لقب حضرت فاطمه (س)

ترکیب دو اسم امیر و عباس (پادشاه و شجاع)

ترکیب دو اسم عباس و علی (بسیار شجاع و بلندقدر)

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول (ص)

ترکیب دو اسم اسد و الله (شیر و خدا)

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

شیر، دلاور، لقب حضرت علي (ع)

باور، گرایش، اعتقاد

ترکیب دو اسم فاطمه و زهرا (رانده شده از آتش و درخشنده روی)

مادر پسران، لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر اميرالمؤمنين علی (ع) و مادر حضرت عباس‌ (ع)

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسي ابن جعفر(ع) هفتمين امام شيعيان

نام همسر فرعون که زني صالح بود و موسی را از نیل گرفت و از او مراقبت کرد، ستون، اندوهگین

خالص و يگانه (دوست)، برگزيده، صاف، پاك، روشن

ترکیب دو اسم امیر و مهدی (پادشاه و هدایت شده)

ترکیب دو اسم حسین و علی (نیکو و بلندقدر)

شب طولانی و بسیار تاریک

پیرو دین اسلام، مسلمان

ستاره، نام نوعی گیاه، نام مادر گرامی حضرت امام رضا (ع) امام هشتم شيعيان

ترکیب دو اسم احمد و رضا (پسندیده‌تر و خشنود)

ترکیب دو اسم علی و محمد (بلندقدر و ستوده)

دوشیزه، بکر، لقب حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع) و حضرت فاطمه (س)

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام يكي از چهار پيغمبر بزرگ بني‌اسرائيل

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

ترکیب دو اسم ابو و قاسم (پدر و قسمت کننده)

نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

محل لغزيدن پا (به لحاظ داشتن زيبايي زياد)

ترکیب دو اسم محمد و تقی (ستوده و پرهیزگار)

نام مادر امام زمان (ع)، گروهي از گياهان خانواده‌ي گندميان، فرشته، ملکه

آسوده خاطر، خوشحال، نیکوحال

پسر دست راست من، آخرين پسر حضرت يعقوب (ع) و برادر تني حضرت يوسف (ع)

دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم(ع) در قرآن كريم

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف (ع)

نرگس، نام نوعی گل خوش‌بو، نام مادر امام زمان (عج)

نام ستاره‌ای درخشان

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)

نام دیگر ساز تنبور، ابر سفید، نام همسر امام حسين (ع)

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

ترکیب دو اسم محمد و باقر (ستوده و شکافنده)

شیر بیشه، نام عموی پیامبر اسلام (ص)

پر از سلامتی، از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند حضرت داوود

شايسته و درست‌كار، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود

زنده کننده، زندگی بخش، تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بنی‌اسرائیل

پرهيزگار، باتقوا، لقب نهمين امام شيعيان

زن زیبای عرب، زن خال‌دار

رفیع، شریف، سرافراز

نام ملکه سرزمین سبا که در قدرت و زیبایی مشهور بود و سرانجام با سلیمان پیامبر ازدواج کرد

شکافنده، گشاینده، بسیار دانا

نام پیامبری از یهود و بنی اسرائیل، یکی از چهار نبی جاویدان

گران‌مایه، قیمتی، ارجمند، گرامی، دختر حسن ابن زيد از خاندان گرامی امام حسن مجتبی (ع)

سارا، نام همسر حضرت ابراهيم (ع) و مادر اسحاق (ع)

مهربانی، زنی که به دلیل محبت به فرزندانش ازدواج نکند، از القاب حضرت فاطمه (س)

قربانی شده برای خدا، لقب فرزندان حضرت ابراهیم (ع)

یگانه، یکتا، یکی از نام‌های خداوند

بنده امام علی(ع)، (به مجاز) دوستدار و ارادتمند امام علی(ع)

ترکیبی از دو اسم محمد و هادی (ستوده و راهنما)

ترکیب دو اسم محمد و یاسین (ستوده و نام سی و ششمین سوره قرآن مجید)

ترکیبی از دو اسم احمد و علی (ستوده‌تر و بلندقدر)

توانا، مالک، مسلط، از نام های پروردگار

ترکیبی از دو اسم محمد و متین (ستوده و باوقار)

يگانه، يكتا، بي‌نظير، بی‌مانند

ترکیب دو اسم محمد و صدرا (ستوده و بلندمرتبه)

ترکیبی از دو اسم علی و حسین ( بلندقدر و زیبا )

ترکیب دو اسم محمد و رسول (ستوده و فرستاده)

نام نوعی آهو، (به مجاز) آفتاب، چشمه‌ی آفتاب، زیبارو

ترکیب دو اسم حیدر و علی (دلاور و بلندمرتبه)

ترکیب دو اسم نازنین و فاطمه (بسيار دوست داشتني و رانده شده از آتش)

زینت بخش عبادت کنندگان، لقب امام چهارم شیعیان

ترکیب دو اسم محمد و جعفر (ستوده و رود)

داوری، دين، نام خواهر حضرت یوسف (ع)

رسول خدا، از القاب پیغمبر اکرم (ص) .

ترکیب دو اسم محمد و کاظم ( ستوده و بردبار )

نام عموی پیامبر (ص) و پدر علی (ع)

دختر پیامبر اسلام و از دختران امام حسین

مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین، خداپرست