اسم پرنده

👦 اسم پسر پرنده 👧 اسم دختر پرنده 📑 فیلتر کردن اسم ها

نام نوعی پرنده سخنگو و زیبا، نام نوعی گل، شیشه، کیمیا

مخفف آسمان (سقف خانه)، نام مادر امام علی النقی (ع)، نام پرنده‌اي كوچك (بلدرچین)

حشره‌ای زیبا با بال‌های نازک و رنگارنگ، حکم، فرمان، در ادبیات مظهر عاشق

نام پرنده‌ای افسانه‌ای که او را به عنوان مرغ سعادت می‌شناسند، فرخنده

نام نوعی پرنده

گنجشک ماده، صیپورا

پروانه، جانوری به نام سیاه گوش

نام پسر گودرز پهلوان ایرانی، از شخصیت‌های شاهنامه، پرنده شکست ناپذیر، لطافت باران

نام خاندانی از موبدان زرتشتی، ساكت و بی‌صدا، سیمرغ، دانا و باخرد

نوعی باز سفید رنگ و شکاری

زیبا، نام پرنده‌ای از خانواده باز شکاری

نام پرنده ای خوش آواز، نام یکی از چهار لهجه‌ی اصلی زبان کردی

نام یکی از صورت‌های فلکی ،نام نوعی پرنده

نام پرنده‌ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن‌گو است، طوطی

زیباروی، خوش صدا، نام پرنده‌ای

پرنده ای با پرهای رنگارنگ

شاه پر، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ

پرنده‌ای شکاری کوچک‌تر از باز

شاهین شکاری، شاهین سفید، باز شکاری

مرغ شکاری

بازمانده یا پنهان