اسم موسیقی

👦 اسم پسر موسیقی 👧 اسم دختر موسیقی 📑 فیلتر کردن اسم ها

شبانگاه، نام نوایی در موسیقی، نام معشوق قیس ابن ملَوَّح عامری ملقب به مجنون

نوعی شعر، شعر عاشقانه، عشق ورزی، هر نوع سخن آهنگين كه به آواز يا با سازها خوانده می‌شود

نام نوعی پرنده شکاری، منسوب به شاه

یگانه، بی‌نظیر، بی‌همتا، تنها، صميمي، يك رنگ، بي‌ريا

گلستان، گلشن، نام نوایی در موسیقی قدیم

خواندن و زمزمه كردن شعر، آواز، نغمه و سرود به حالت موسيقايي

درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت

دارای تأثیر خوب، خجسته، مبارک، فرخنده، يكی از هفت دستگاه موسيقی ايرانی

سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می‌شود، آواز

آهنگ یا ملودی، آوازه

صمیمیت، یک‌رنگی، پاکی

سورن، نام سردار دلیر ایرانی

منسوب به صدر، سینه، بالا، پیشوا، بزرگ

تحسين، ستايش، سپاس، تبريك، آفرينش، دعا

معاون و شریک

مبارک، سعادتمند، خوشبخت، گل همیشه بهار

تپه‌های به هم پیوسته‌ی دامنه کوه، نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی

نوا، آهنگ، نغمه

پاکی، خوشی، شادی، خرمی، نام سازی قديمی از خانواده‌ی سازهای زهی

نام نوایی در موسیقی قدیم ایرانی، شهد گل، (به مجاز) دارای زیبایی همیشگی

منسوب به صوفی، نوایی در موسیقی

(به مجاز) مددكار، کمک کننده، قدرت، قسمتی از دست بین مچ و آرنج

منسوب به ماه مهر، مهربانی، (به مجاز) پاییز، نام جشن روز شانزدهم ماه مهر

آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح

دارای نقش گل به ويژه گل‌سرخ، گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی

گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا و راست پنجگاه، رب النوع مورد پرستش مردم کشور آشور

شاداب و با طراوت، از شخصیتهای شاهنامه

جسمی شفاف و منعکس کننده صورت اشیا

پرنده ای خاکی رنگ کوچکتر از کبوتر، از اصول موسیقی قدیم

نام پرنده‌ای کوچک به رنگ سیاه

نغمه، آواز، ترانه

صدای بلند، خروش، آوا

نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی

شعر به ویژه قصیده

رود بزرگ، نوعی ساز

قطعه موسیقی، اراده، قصد

پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد

مسافر، سیاح، جهانگرد