اسم منظومه

👦 اسم پسر منظومه 👧 اسم دختر منظومه 📑 فیلتر کردن اسم ها

نام دومین سیاره منظومه شمسی که نام دیگر آن ناهید است

مانند ماه، زیبارو

ماه ناز، زیبای نازنین، آن‌که چون ماه ناز و زیباست

دسته‌ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا

پاک، بی‌گناه، سیاره زهره که مظهر زیبایی و عشق است

نرم، ملایم، (مونث سهیل) نام ستاره‌ای درخشان

چهل‌چراغ، پروین (یکی از صورت های فلکی)

منسوب به مهر، محبت، دوستی، مهربانی، خورشید، نام هفتمین ماه از سال شمسی، نام سازی قدیمی

داده‌ی مهر، آفريده شده‌ي مهر، بخشنده خورشید

پیروزمند، روز بیستم از هر ماه شمسی، نام دیگر سیاره مریخ، نام چند تن از پادشاهان ساساني، در شاهنامه از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو

ستاره، نام نوعی گیاه، نام مادر گرامی حضرت امام رضا (ع) امام هشتم شيعيان

منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه

اختر، اقبال، کوکب

محبت، دوستی، پیمان، خورشید، مهر

نام ستاره‌ای درخشان

پرتو و نور ماه، ماهتاب

شادمان و باشکوه، نام روح و عقلِ كره‌ مرّيخ

ماه قشنگ و زيبا، (به مجاز) زيبارو

دختر خورشید

ستاره، نام نوعی گل زینتی

اطراف ماه، هاله‌ی ماه

فرشیدورد، شكوه و روشنايی، شكوه خورشيد، شكوه درخشان

ماه، (مجاز) زن زیبا، نام پنجاه و چهارمین سوره قرآن مجید

زن گندم‌گون، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)، نام یکی از صورت‌های فلکی

ستاره مرکزی منظومه شمسی، آفتابِ درخشان، (به مجاز) زیبارو

منسوب به شمس، خورشیدی، (به مجاز) سرخ رنگ

مانند ماه، (به مجاز) زيبارو

گیتی، جهان، کره زمین، نزدیک‌تر

زحل، پادشاه گیتی، محافظ و نگهبان شاه

روشنایی و فروغ ماه، ماهشید، پرتو ماه

نام نوعی پرنده شکاری، منسوب به شاه

آسمان، فلک، اقبال، نام نوایی در موسیقی

پاره‌ای از آتش، افروزه، ستاره دنباله‌دار، سنگ‌های آسمانی که در اثر برخورد با زمین می‌سوزند

ستاره، بخت، پرچم، نام نوعی گیاه گلدار

آن که چیزی را پوشیده و در پرده می دارد، پوشنده، از نام های خداوند

كيهان، عالم، گيتی، دنيا، (به مجاز) فرهنگ، نمادی برای بزرگی و عظمت، مردم دنيا و زندگی

مثل ماه، همانند ماه، مهسا، زیبارو

شبیه به مهر، مهربان و با محبت، زیبارو مانند خورشید

نام نوعی آهو، (به مجاز) آفتاب، چشمه‌ی آفتاب، زیبارو

آسمان

بی آلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی، سیاره زهره که مظهر زیبایی و عشق است.

از صفات خداوند، نام يكی از صورت‌های فلكی، دارای سلطه و قدرت

پاک، بی گناه، سیاره زهره که مظهر زیبایی و عشق است، اناهیتا

نام سه ستاره به شکل مثلث

زیبا رویان، خوب‌رویان، هاله دور ماه

ستاره، کوکب، مردمک چشم

شیر درنده، برج پنجم از برج های فلکی، ماه مرداد

ماه شب چهاردهم، زیبارو

مثل ماه، شبيه به ماه، (به مجاز) زيبارو

جهان، دنیا، کره ی زمین، کیهان

منسوب به بدر، ماه تمام

كيهان، پهنه‌ی كره‌ی زمين و آنچه در آن است، جهان

زیبا چون ماه و پری

ترکیبی دو اسم محمد و ماهان (ستوده و منسوب به ماه)

ستاره، کوکب، کاروان، قافله

خورشید دین و آیین

روشنایی بخش، تابنده، نورانی

نور خورشید، روشنایی

نام ستاره‌اي كه در شب‌هاي تابستان نمايان مي‌شود، ستاره سهیل

مهتاب، نور ماه، پرتو ماه

اهورامزدا، نام دیگر سیاره مشتری، نام روز اول از هرماه خورشیدی

گلِ ماه، (به مجاز) زیبارو

ظاهر شدن، پیشرو، سپیده

جهان، دنیا، مجموعه سیارات منظومه شمسی

حلقه نورانی و رنگی اطراف ماه یا خورشید، خرمن ماه

ماهشاد، زیباروی خوشحال

عالم، گيتي، جهان، كرانه‌های آسمان

ماه درخشان و تابان، (به مجاز) زیبارو

هاله‌ی ماه

زیبا چون ماه و پری

ماه شفاف، زیبا و درخشان مانند ماه

معشوقک زیباروی، خوب‌روی دوست داشتنی و زیباروی محبوب

زیباروی سعادتمند و باشکوه، دارای زیبایی و شکوهی چون ماه

ماه، نور ماه، (به مجاز) زیبا، نهر آب

نام ستاره‌ای پر نور و درخشان، نام دختر یکی از یاران معروف پیامبر اسلام (ص)

نام کوچک‌ترین ستاره‌ صورت فلکی دب اکبر

ستاره صبح، نام هشتاد‌ و ششمین سوره قرآن کریم

ماه ایل، (به مجاز) زيباروی ايل

آن که چون ستاره ای در دین می درخشد

ترکیب دو اسم ماه و صنم (زیبا و دلبر)

نام یکی از صورت‌های فلکی ،نام نوعی پرنده

آب و ماه، (به مجاز) زيبارو، با طراوت و درخشنده

مانند ماه، زیبارو، ماهسان

بت و صنم، نقش و نگار، خورشيد

مبارک، خجسته، خوش یمن، خوشبختی، سعادت

ناز و زیبا مانند ماه، ماه‌روی زیبا

دارای ویژگی و صفت ماه، (به مجاز) زیبارو

(در نجوم) فلک نهم، پارچه ابریشمی گرانبها، پرنیان، نام اقیانوسی بین اروپا و آمریکا

ترکیب دو اسم مهر و افروز (روشن کننده و مهربانی)

گلِ ماه، (به مجاز) زيبارو

دختری که صاحب چهره‌ای مانند پروین است، (به‌مجاز) زیبارو

روی زمین، چشمه روان، زمین روز رستاخیز، ماه

مانند خورشید، (به مجاز) زيبارو

مهنام، (به مجاز) زيباروی ماه مانند، بلند آوازه و گرامی

روشنایی ماه، نورانی مانند ماه، (به مجاز) زیبارو

مانند ماه، (به مجاز) زيبارو

صاحب اسب تندرو، نام سومین پادشاه سلسله کیانی

ترکیب دو اسم ماه و جهان (زیبا و دنیا)

گیس، موی بلند سر، نام صورت فلکی در آسمان نیم‌کره‌ی شمالی

آناهیتا، الهه پاکی، بی‌آلایش

پری رخسار، پریرو، خوبرو، زهره جبین

ترکیب دو اسم ماه و طلعت (زیبا و چهره)

همچون ماه، ماه وش، (مجاز) زیبارو

ماه تنها، ماه بی‌همتا، (مجاز) زیبارو

ماهی که چون گل یاس است، یاسی که چون ماه است، (به مجاز) زیباروی و با طراوت

ترکیب دو اسم محمد و سهیل (ستوده و نام ستاره‌ای درخشان)

کسی که پسندیده و مورد قبول ماه باشد، (مجاز) زیباروی چون ماه

ماهرو، زیبارو، ماه چهر

ماه خانم، ماه بانو

مهدیس، مانند ماه

ترکیب دو اسم محمد و طارق (ستوده و ستاره)

ماه دخت، دختر ماه

ترکیب دو اسم محمد و مهیار (ستوده و ماهیار)

منسوب به نجم، (مجاز) زیبا و درخشان مثل ستاره

زهره، ناهید، رب النوع عشق در نزد یونانی‌ها

آفتاب، درخشان، درخشنده، (به مجاز) زیبارو، نام پسر افراسیاب

ترکیب دو اسم ماه و تابان (زیبا و روشن)

نجم، درخشان مثل ستاره

جمع ماه، زيبارو

روزها و آفتاب

(به مجاز) زيبا و قشنگ، دوست داشتنی، دختر زيباروی

چهره ای مانند ماه

ماهرو، ماهچهر

تاج ماه، آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد.

زيباروي ايل

دارنده و همراه ماه، زیبا روی، ایل زیبا

ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه، (به مجاز) زيبارو

آن‌ که پیکری زیبا مانند ماه دارد، (به مجاز) معشوق زيبا

مانند ماه، ماهوار، (به مجاز) زيبا

مانند خورشید، (به مجاز) زيبا رو

همانند ماه، (به مجاز) زيبا رو

دعا کننده، ستاینده، آخرين ماه، زیبا روی

عالم بالا، درگاه قدس خداوند، عالم غيب، جايگاه فرشتگان، سپهر

منسوب به ماه، (به مجاز) زيبارو و دوست داشتنی

روز و روشنایی

ماه زمانه، ماه روی روزگار

دختر زیبا

آفتاب ،خورشید

مانند ماه

منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه

ماه من، زیبارو

بزرگترین قاره

ترکیب دو اسم ماه و نسا (زیبا و زنان)

دوست و یاور ماه، از شخصیت‌های شاهنامه

شكوه و روشنايی، شكوه خورشيد، شكوه درخشان

مرغابی ماه گونه، (به مجاز) زیبارو

ماه روز، ماهی كه در روز نمايان است، (به مجاز) زيبارو

درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل

منسوب به مهر، بانوی مهربان، دختری که مانند خورشید درخشان است

منسوب به ماهك، خوب‌روی دوست داشتنی و زیباروی محبوب

زیبا و درخشان ماننده ماه

ماهرو، زیبارو، ماهرخ