اسم مذهبی

👦 اسم پسر مذهبی 👧 اسم دختر مذهبی 📑 فیلتر کردن اسم ها

رانده شده از آتش، نام دختر پیامبر اسلام(ص)، دختری پاک و بزرگوار، هدایت کننده به سوی بهشت

روشن‌تر، درخشان‌تر، سپید، نیکو، درخشنده روی، لقب حضرت فاطمه (س)

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

هدایت شده، نام امام زمان (عج)

بی گناه، معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر امام رضا (ع)

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان

ترکیب دو اسم علی و رضا (بلند مرتبه و خشنود)

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان

زینت پدر، نام درختی خوشبو و زیبا، نام خواهر امام حسین (ع)

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا (ستوده و خشنود)

بسیار ستوده‌تر، پسندیده‌تر، نام پیامبر اسلام (ص)

آرامش، وقار، طمانینه، نام دختر امام حسین (ع)

دعا، افسون، نام دختر امام حسين (ع)

عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، (به مجاز) بسیار شجاع و دلیر، لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا

صاحب فضل و هنر، نام برادر امام حسین (ع)

ترکیب دو اسم امیر و حسین (پادشاه و نیکو)

شب طولانی و بسیار تاریک

خير و بركت، مهربانی، زيبایی، نام همسر پیامبر اسلام (ص)

مبارک، سعادتمند، نیک بخت، خوشبخت، فرخنده، همایون

تحسین شده، نیکو کردار، از نام‌های پروردگار

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم محمد و علی (ستوده و بلندمرتبه)

پسندیده، خشنود

نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر (ص) بود و اولين زن شهيد در صدر اسلام

ستوده، از نام‌ها و صفات پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و حسین (ستوده و نیکو)

بسیار راست گو، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع)

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی(ع) امام اول شیعیان

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اكرم (ص)

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام‌های خداوند

بزرگ‌تر، لقب حضرت زينب (س)

زن پاك از پليدی و عيوب، لقب حضرت فاطمه (س)

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم علی و اکبر (بلندقدر و بزرگتر)

ترکیب دو اسم امیر و علی (پادشاه و بلندقدر)

ترکیب دو اسم غلام و رضا (فرمان‌بردار و خشنود)

بخشنده، سخاوتمند، جوانمرد، از نام‌ها و صفات خداوند

کوچک تر

فرمانروا، پادشاه، سردار

ترکیب دو اسم علی و اصغر (بلند مرتبه و کوچکتر)

بنده خدا

بزرگ‌تر، بزرگوارتر، از صفات خدوند

خالص، نام همسر حضرت ابراهيم (ع) و مادر اسحاق (ع)

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شيعيان

ترکیب دو اسم محمد و مهدی (ستوده و هدایت شده)

بزرگ‌تر ، اسم فرزند بزرگ امام حسین (ع)

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام‌های پروردگار، لقب امام دهم شيعيان

ترکیب دو اسم حمید و رضا (ستوده و خشنودی)

گرامی‌تر، آزاد‌تر، جوانمرد‌تر، بزرگ‌تر، از نام‌هاي خداوند

ترکیب دو اسم امیر و محمد (پادشاه و ستوده)

بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

ملکه، نام همسر امام حسین (ع) و مادر امام سجاد (ع)

ياري كننده، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و امین (ستوده و امانت‌دار)

پارسا، پاکدامن، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مریم (س)

تک، تنها و یگانه، یکتا، بی‌نظیر

خشنود، لقب حضرت فاطمه (س)

فضیلت و برتری داشتن، نام همسر حضرت ابراهيم خليل (ع) و مادر حضرت اسماعيل (ع)

نام مادر امام رضا (ع)، از القاب حضرت فاطمه (س)، نام گیاهی خوشبو

ایمن، در امان، نام مادر پیامبر اسلام (ص)

پاک، نیکو، خوش‌بو

ستایشگر، سپاس گزار

کوچک تر، خردتر

فرستاده، نام موجودات عالم ملکوت، شخص داراي اخلاق يا رفتار بسيار نيك و پسنديده، زن مهربان و زيبا

ترکیب دو اسم محمد و جواد (ستوده و بخشنده)

يگانه، يكتا، بي‌نظير، بی‌مانند

امانت‌دار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام (ص) و ‌لقب جبرئیل

جوی، رود، نام ششمین امام شیعیان

قسمت کننده، نام فرزند امام حسن (ع) كه در واقعه‌ي كربلا شهيد شد

بخشش، نیکویی

ترکیب دو اسم امیر و رضا (پادشاه و خشنود)

ستوده، فرخنده، نام مادر امام موسي كاظم (ع)

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

سخن گو، روایت کننده اخبار و احادیث نبوی، لقب حضرت فاطمه (س)

سپیده دم، پگاه، از نيمه شب تا اذان صبح

ترکیب دو اسم غلام و حسین (فرمان بردار و زیبا)

ترکیب دو اسم محمد و طاها (ستوده و نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم)

كسی كه خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود

ترکیب دو اسم محمد و حسن (ستوده و نیکو)

روشن، آشکار کننده، (مونث مبین) از نام‌های پروردگار

مظهر پرستش، ماه نو، آفتاب، مونث «اله» به معنی رب النوع

زيبا روی، کسی که دارای چهره پرگوشت باشد، ام كلثوم نام دختر پیامبر اسلام (ص)

مخفف آسمان (سقف خانه)، نام مادر امام علی النقی (ع)، نام پرنده‌اي كوچك (بلدرچین)

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

میثم تمار از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع)، پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

زن رستگار، پیروز

شكرگزاري (به درگاه خداوند)، تمجید، ستودن

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

بخشنده، سخاوتمند، جوان‌مرد، از نام‌ها و صفات خداوند، از صفات قرآن

ترکیب دو اسم نازنین و زهرا (درخشنده روی و دوست داشتنی)

ترکیب دو اسم روح و الله (روان و خدا)

راست گو، راست و درست، آشکار، لقب امام جعفر صادق (ع) ششمین امام شیعیان

خیر فراوان، نیکوکار و بخشنده، نام چشمه‌ای در بهشت، نام سوره صد و هشتم قرآن مجید، لقب حضرت فاطمه (س)

معرفت، شناختن خداوند از راه ریاضت و تهذیب نفس

ترکیب دو اسم امیر و عباس (پادشاه و شجاع)

سعادتمند، نیک بخت، فرخنده، همایون

نام پنجمین سوره از قرآن مجید، خوردنی، سفره‌اي كه بر آن غذا مي‌گذارند

صبور، بردبار، شکیبا

ترکیب دو اسم عباس و علی (بسیار شجاع و بلندقدر)

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول (ص)

زن زیبا، نیکو، نیکو سیرت، پسندیده

ترکیب دو اسم اسد و الله (شیر و خدا)

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

شیر، دلاور، لقب حضرت علي (ع)

ترکیب دو اسم ید و الله (دست و خدا)

باور، گرایش، اعتقاد

ترکیب دو اسم فاطمه و زهرا (رانده شده از آتش و درخشنده روی)

مادر پسران، لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر اميرالمؤمنين علی (ع) و مادر حضرت عباس‌ (ع)

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسي ابن جعفر(ع) هفتمين امام شيعيان

نام همسر فرعون که زني صالح بود و موسی را از نیل گرفت و از او مراقبت کرد، ستون، اندوهگین

ترکیب دو اسم حبیب و الله (دوست و خدا)

خالص و يگانه (دوست)، برگزيده، صاف، پاك، روشن

ترکیب دو اسم امیر و مهدی (پادشاه و هدایت شده)

ترکیب دو اسم حسین و علی (نیکو و بلندقدر)

شب طولانی و بسیار تاریک

پیرو دین اسلام، مسلمان

ستاره، نام نوعی گیاه، نام مادر گرامی حضرت امام رضا (ع) امام هشتم شيعيان

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

ترکیب دو اسم احمد و رضا (پسندیده‌تر و خشنود)

پاک تر، مقدس تر

ترکیب دو اسم علی و محمد (بلندقدر و ستوده)

دوشیزه، بکر، لقب حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع) و حضرت فاطمه (س)

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام يكي از چهار پيغمبر بزرگ بني‌اسرائيل

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

داستان، حکایت، روایت، سخني كه از پيامبر اسلام (ص) يا بزرگان دين نقل كنند، (به مجاز) عشق، سودا

دوست، معشوق

ترکیب دو اسم ابو و قاسم (پدر و قسمت کننده)

نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

محل لغزيدن پا (به لحاظ داشتن زيبايي زياد)

خير، شادي، سعادت، بهشت، نيكو، پاکیزه، نام درختی در بهشت

ترکیب دو اسم محمد و تقی (ستوده و پرهیزگار)

بزرگواری، عظمت، شکوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد

نام مادر امام زمان (ع)، گروهي از گياهان خانواده‌ي گندميان، فرشته، ملکه

چهره، صورت، نشان، ظاهر شخص

آسوده خاطر، خوشحال، نیکوحال

پسر دست راست من، آخرين پسر حضرت يعقوب (ع) و برادر تني حضرت يوسف (ع)

دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم(ع) در قرآن كريم

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف (ع)

نرگس، نام نوعی گل خوش‌بو، نام مادر امام زمان (عج)

پرهیزکاری، پارسایی، پاکدامنی

داراي متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام‌ها و صفات خداوند

پیرایه، زیور، آرایش

گرامی، ارجمند، محترم، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم عبد و رضا (بنده و خشنود)

سلاخ شتر، آسان، راحت،متمایل به سوی چپ

ترکیب دو اسم محمد و صادق (ستوده و راستگو)