اسم بین المللی

👦 اسم پسر بین المللی 👧 اسم دختر بین المللی 📑 فیلتر کردن اسم ها

رانده شده از آتش، نام دختر پیامبر اسلام(ص)، دختری پاک و بزرگوار، هدایت کننده به سوی بهشت

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم محمد و علی (ستوده و بلندمرتبه)

بزرگ‌تر، بزرگوارتر، از صفات خدوند

خالص، نام همسر حضرت ابراهيم (ع) و مادر اسحاق (ع)

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

در دل افکندن، در دل افتادن، وحی

نیک بخت، خجسته

زن گندم‌گون، نسیم ملایم خنک در روز داغ تابستان، الهه عشق

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

نام همسر فرعون که زني صالح بود و موسی را از نیل گرفت و از او مراقبت کرد، ستون، اندوهگین

خالص و يگانه (دوست)، برگزيده، صاف، پاك، روشن

شب طولانی و بسیار تاریک

ترکیب دو اسم علی و محمد (بلندقدر و ستوده)

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام يكي از چهار پيغمبر بزرگ بني‌اسرائيل

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

شاد و خوشحال، درون ماه، مثل ماه، فرشته، گياهي كه كنار آب مي‌رويد

ترکیب دو اسم ابو و قاسم (پدر و قسمت کننده)

محل لغزيدن پا (به لحاظ داشتن زيبايي زياد)

ترکیب دو اسم ال و ناز (ایل و محبوب)

ترکیب دو اسم محمد و تقی (ستوده و پرهیزگار)

نام مادر امام زمان (ع)، گروهي از گياهان خانواده‌ي گندميان، فرشته، ملکه

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف (ع)

مظهر اندیشه، هنر و دانش، عطا کن ما را

نام ستاره‌ای درخشان

بی تا، کمیاب، نام نوعی گل

ماه قشنگ و زيبا، (به مجاز) زيبارو

دختر خورشید

زن گندم‌گون، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)، نام یکی از صورت‌های فلکی

نيكويی و نعمت برای ما

روشنایی، نورانی، نور

امید، آرزو، زن خوش آواز

گل سرخ، ناز و کرشمه

فاطیما شکل لاتین اسم فاطمه است

آرزوها، امیدها، منی

روشنایی، نور

پناه، امید، نفس، فریاد

مانند عشق،مبارز بزرگ

مثل ایل، همانند ایل، بخشنده، دختر نجیب و پاکدامن

بنده خدای گسترش دهنده، بنده گستراننده

روشنایی و نور

توانستن، ملکه مهربان، دختر بی‌همتا، دختر تنها

شکوه و بزرگی خداوند

گل سرخ، گل رز

زیبا، خوشبخت، بابرکت

دریا

گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌های رنگارنگ

مانند آریایی، نجیب‌زاده آریایی، رنگین کمان

لایق، محبت، دوست داشته شده

نوا، آهنگ، نغمه

آراز، رود ارس

نور و درخشندگی - دختر زیبا

درختچه‌ای زینتی همیشه سبز با گل‌های درشت و زیبا

مریم

هل، قاقله‌ی صغار، شکوفه

باهوش، دانا، فرزانه، دانشمند، تیزفهم

رهایی یابنده، رستگار شونده، رستگار، پیروز