اسم پسر

📑 فیلتر کردن اسم ها

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان

هدایت شده، نام امام زمان (عج)

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان

ترکیب دو اسم علی و رضا (بلند مرتبه و خشنود)

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا (ستوده و خشنود)

بسیار ستوده‌تر، پسندیده‌تر، نام پیامبر اسلام (ص)

عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، (به مجاز) بسیار شجاع و دلیر، لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا

صاحب فضل و هنر، نام برادر امام حسین (ع)

ترکیب دو اسم امیر و حسین (پادشاه و نیکو)

مبارک، سعادتمند، نیک بخت، خوشبخت، فرخنده، همایون

تحسین شده، نیکو کردار، از نام‌های پروردگار

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم محمد و علی (ستوده و بلندمرتبه)

ستوده، از نام‌ها و صفات پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و حسین (ستوده و نیکو)

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی(ع) امام اول شیعیان

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اكرم (ص)

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام‌های خداوند

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم علی و اکبر (بلندقدر و بزرگتر)

ترکیب دو اسم امیر و علی (پادشاه و بلندقدر)

ترکیب دو اسم غلام و رضا (فرمان‌بردار و خشنود)

بخشنده، سخاوتمند، جوانمرد، از نام‌ها و صفات خداوند

فرمانروا، پادشاه، سردار

ترکیب دو اسم علی و اصغر (بلند مرتبه و کوچکتر)

بنده خدا

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شيعيان

ترکیب دو اسم محمد و مهدی (ستوده و هدایت شده)

بزرگ‌تر ، اسم فرزند بزرگ امام حسین (ع)

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام‌های پروردگار، لقب امام دهم شيعيان

ترکیب دو اسم حمید و رضا (ستوده و خشنودی)

ترکیب دو اسم امیر و محمد (پادشاه و ستوده)

بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

نیک بخت، خجسته

ياري كننده، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و امین (ستوده و امانت‌دار)

تک، تنها و یگانه، یکتا، بی‌نظیر

زمان ولادت، تولد

آرزو، انتظار

ستایشگر، سپاس گزار

کوچک تر، خردتر

ترکیب دو اسم محمد و جواد (ستوده و بخشنده)

امانت‌دار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام (ص) و ‌لقب جبرئیل

جوی، رود، نام ششمین امام شیعیان

قسمت کننده، نام فرزند امام حسن (ع) كه در واقعه‌ي كربلا شهيد شد

بخشش، نیکویی

ترکیب دو اسم امیر و رضا (پادشاه و خشنود)

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

ترکیب دو اسم غلام و حسین (فرمان بردار و زیبا)

ترکیب دو اسم محمد و طاها (ستوده و نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم)

ترکیب دو اسم محمد و حسن (ستوده و نیکو)

شکوهمند، یاری، از شخصیت‌های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس، نام چند تن از پادشاهان اشکانی، عاشق ناکام شیرین

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

میثم تمار از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع)، پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

بخشنده، سخاوتمند، جوان‌مرد، از نام‌ها و صفات خداوند، از صفات قرآن

ترکیب دو اسم روح و الله (روان و خدا)

راست گو، راست و درست، آشکار، لقب امام جعفر صادق (ع) ششمین امام شیعیان

معرفت، شناختن خداوند از راه ریاضت و تهذیب نفس

ترکیب دو اسم امیر و عباس (پادشاه و شجاع)

سعادتمند، خوشبخت، روز نیک، روز خوش، نام نوعی بلور کبود

داده‌ی مهر، آفريده شده‌ي مهر، بخشنده خورشید

ترکیب دو اسم عباس و علی (بسیار شجاع و بلندقدر)

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول (ص)

درخشنده، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی که در تیراندازی بسیار توانا بود (آرش کمانگیر)

ترکیب دو اسم اسد و الله (شیر و خدا)

ابوعلي سينا دانشمند معروف ايراني، شبه جزیره‌ي بیابانی، در شمال شرقی مصر که در تورات آمده در همین محل موسی به پیغمبری برگزیده شد

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

شیر، دلاور، لقب حضرت علي (ع)

ترکیب دو اسم ید و الله (دست و خدا)

باور، گرایش، اعتقاد

نيك نژاد، نیکو تبار، نقاش و مينياتور ساز مشهور ملقب به كمال الدين

پیروزمند، روز بیستم از هر ماه شمسی، نام دیگر سیاره مریخ، نام چند تن از پادشاهان ساساني، در شاهنامه از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسي ابن جعفر(ع) هفتمين امام شيعيان

نيك انديش، راست گفتار، راست کردار، ماه يازدهم از سال شمسي، (در جغرافیا) توده عظیمی از برف و یخ، (در شاهنامه) پسر اسفنديار

منسوب به مهر، دارنده‌ي مهر، فروغ خورشید، نام پدر اورند سردار ايراني

ترکیب دو اسم حبیب و الله (دوست و خدا)

ترکیب دو اسم امیر و مهدی (پادشاه و هدایت شده)

نيك نام، خوش نام، شخصی که از او به نیکی یاد می شود

ترکیب دو اسم حسین و علی (نیکو و بلندقدر)

پیرو دین اسلام، مسلمان

ترکیب دو اسم احمد و رضا (پسندیده‌تر و خشنود)

کمیاب، بی‌همتا، بي‌نظير، عجیب، شگفت‌آور

فاتح و پیروز، نام خسرو دوم شاهنشاه ساساني، مشهور به خسرو پرويز

ترکیب دو اسم علی و محمد (بلندقدر و ستوده)

پاکدامن، آن كه از ارتكاب گناه و خطا پرهيز كند، دیندار، پرهیزکار، عارف، دانشمند

نام عاشق ويس در منظومه ویس و رامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی

با جلال و شكوه زاده شده، زاده‌ي با فر و شكوه و عظمت

تخلص شعري علي اسفندياري (نيما يوشيج)، عادل، نامور، نیمه ماه، کوچک

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام يكي از چهار پيغمبر بزرگ بني‌اسرائيل

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

دوست، معشوق

ترکیب دو اسم ابو و قاسم (پدر و قسمت کننده)

نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

ترکیب دو اسم محمد و تقی (ستوده و پرهیزگار)

بزرگواری، عظمت، شکوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد

منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه

بسیار دارنده، نام پهلوان دلير ايراني ملقب به پورياي ولي

پادشاه بزرگ درخشان، پادشاه روشن، پسر خورشید، از شخصیت های شاهنامه فرزند تهمورث و شاهی فرهمند است

از شخصیت‌های شاهنامه، نام چهارمين پسر كيقباد، مرد همیشه پیروز، آرام گرفتن، دلیر

پسر دست راست من، آخرين پسر حضرت يعقوب (ع) و برادر تني حضرت يوسف (ع)

دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم(ع) در قرآن كريم

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف (ع)

عهد، شرط، قرارداد، میثاق

مطیع شاه، موجب آرامش شاه

داراي متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام‌ها و صفات خداوند

گرامی، ارجمند، محترم، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم عبد و رضا (بنده و خشنود)

سلاخ شتر، آسان، راحت،متمایل به سوی چپ

ترکیب دو اسم محمد و صادق (ستوده و راستگو)

مرید و دوستدار امام حسین (ع).

خوب‌روی و نیکو سیما مانند آفتاب

نام ستاره‌ای درخشان

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

سرزمين، مكان، ترتيب و روش كاري، ثروت، توانايي، صبر، آرام و قرار

بهشت روی، از تبار پهلوانی به نام منوش

دوست، یار، سرپرست، از نام های پروردگار

نان فروش دورگرد، خرد کننده، نام یکی از اصحاب پیامبر اسلام (ص)

اراده شده، خواسته، آرزو

با انصاف، دادگر، از نام های پروردگار

مظهر قدرت و پیروزی در ادبیات فارسی،نام عقل فلک هشتم در ایران باستان

ترکیب دو اسم نعمت و الله (بخشش و خدا)

دارنده نیکی، نام سه تن از پادشاهان ایرانی از سلسله‌ی هخامنشی

ترکیب دو اسم محمد و باقر (ستوده و شکافنده)

پادشاهان، بزرگان، سروران

شیر بیشه، نام عموی پیامبر اسلام (ص)

پاک، منزه، از نام‌های پروردگار

شادمان و باشکوه، نام روح و عقلِ كره‌ مرّيخ

امید، آرزو، كمال مطلوب، مراد و خواسته

پر از سلامتی، از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند حضرت داوود

بزرگ، بزرگوار، باشکوه، از نام ها و صفات پروردگار

لقب تمامی پادشاهان اسروشنه

شايسته و درست‌كار، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود

روشن، آشکار کننده، از نام‌های پروردگار

سزاوار، درخور، شایسته

بی نیاز، غنی، آن که دیگران به او نیازمندند، پاینده، مهتر، از نام های پروردگار

زنده کننده، زندگی بخش، تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بنی‌اسرائیل

پرهيزگار، باتقوا، لقب نهمين امام شيعيان

دارنده آب و رنگ سرخ، پسر رستم از تهمینه

ترکیب دو اسم ولی و الله (دوست و خدا)

كسی كه خانه‌های خوب فراهم می‌کند، آگاه، خردمند، از شخصیت‌های شاهنامه

دلیل، فتوا، پیشوا

آریایی، آزاده، نجيب

ترکیب دو اسم نصر و الله (یاری و خدا)

سنگ بزرگ، سالم و مبّرا از عيب و نقص