اسم یونانی

👦 اسم پسر یونانی 👧 اسم دختر یونانی 📑 فیلتر کردن اسم ها

نام مادر امام زمان (ع)، گروهي از گياهان خانواده‌ي گندميان، فرشته، ملکه

مظهر اندیشه، هنر و دانش، عطا کن ما را

دختر خورشید

روشنایی، نورانی، نور

آرزوها، امیدها، منی

نورِ نياكان، خرد و عقل

روشنایی، نور

مانند عشق،مبارز بزرگ

خانه، سرای، برابر با واژه‌ی مان به معنی خانه و مسکن

نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی

روشنک، نورانی

روشنایی و نور

شیشه شفاف

عاقل، خردمند، دانشمند، فرزانه

نام يكي از الهه‌‌هاي يوناني، نام نخستین زن دریانورد ایرانی، گوینده‌ی راستی

(در نجوم) فلک نهم، پارچه ابریشمی گرانبها، پرنیان، نام اقیانوسی بین اروپا و آمریکا

حکیم و فیلسوف مشهور یونانی ملقب به معلم اول

نام دختر حضرت آدم (ع)، نام ماده‌ای که از گداختن برخی از فلزات مانند طلا و نقره به دست آید

سرزمين ماد، نام زن آخرين پادشاه ماد

سخت‌ترين ماده‌ی طبيعی است و كاربردهای تزيينی و صنعتی دارد، (مجاز) شمشير

شحم المرج، گل خطمی صحرایی

زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ

منش نیک، بخشنده، الهه‌ی فراوانی بهار و حاصل‌خیزی

نام فیلسوف معروف یونان، شاگرد سقراط و معلم ارسطو

مشتری

نام یکی از پادشاهان یونانی

مدافع و محافظ مردان