اسم پسر عربی

📑 فیلتر کردن اسم ها

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان

هدایت شده، نام امام زمان (عج)

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان

ترکیب دو اسم علی و رضا (بلند مرتبه و خشنود)

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا (ستوده و خشنود)

بسیار ستوده‌تر، پسندیده‌تر، نام پیامبر اسلام (ص)

عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، (به مجاز) بسیار شجاع و دلیر، لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا

صاحب فضل و هنر، نام برادر امام حسین (ع)

ترکیب دو اسم امیر و حسین (پادشاه و نیکو)

مبارک، سعادتمند، نیک بخت، خوشبخت، فرخنده، همایون

تحسین شده، نیکو کردار، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و علی (ستوده و بلندمرتبه)

ستوده، از نام‌ها و صفات پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و حسین (ستوده و نیکو)

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی(ع) امام اول شیعیان

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اكرم (ص)

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام‌های خداوند

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم علی و اکبر (بلندقدر و بزرگتر)

ترکیب دو اسم امیر و علی (پادشاه و بلندقدر)

ترکیب دو اسم غلام و رضا (فرمان‌بردار و خشنود)

بخشنده، سخاوتمند، جوانمرد، از نام‌ها و صفات خداوند

فرمانروا، پادشاه، سردار

ترکیب دو اسم علی و اصغر (بلند مرتبه و کوچکتر)

بنده خدا

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شيعيان

ترکیب دو اسم محمد و مهدی (ستوده و هدایت شده)

بزرگ‌تر ، اسم فرزند بزرگ امام حسین (ع)

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام‌های پروردگار، لقب امام دهم شيعيان

ترکیب دو اسم حمید و رضا (ستوده و خشنودی)

ترکیب دو اسم امیر و محمد (پادشاه و ستوده)

بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان

نیک بخت، خجسته

ياري كننده، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و امین (ستوده و امانت‌دار)

تک، تنها و یگانه، یکتا، بی‌نظیر

زمان ولادت، تولد

ستایشگر، سپاس گزار

کوچک تر، خردتر

ترکیب دو اسم محمد و جواد (ستوده و بخشنده)

امانت‌دار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام (ص) و ‌لقب جبرئیل

جوی، رود، نام ششمین امام شیعیان

قسمت کننده، نام فرزند امام حسن (ع) كه در واقعه‌ي كربلا شهيد شد

بخشش، نیکویی

ترکیب دو اسم امیر و رضا (پادشاه و خشنود)

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

ترکیب دو اسم غلام و حسین (فرمان بردار و زیبا)

ترکیب دو اسم محمد و طاها (ستوده و نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم)

ترکیب دو اسم محمد و حسن (ستوده و نیکو)

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند

میثم تمار از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع)، پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

بخشنده، سخاوتمند، جوان‌مرد، از نام‌ها و صفات خداوند، از صفات قرآن

ترکیب دو اسم روح و الله (روان و خدا)

راست گو، راست و درست، آشکار، لقب امام جعفر صادق (ع) ششمین امام شیعیان

معرفت، شناختن خداوند از راه ریاضت و تهذیب نفس

ترکیب دو اسم امیر و عباس (پادشاه و شجاع)

ترکیب دو اسم عباس و علی (بسیار شجاع و بلندقدر)

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول (ص)

ترکیب دو اسم اسد و الله (شیر و خدا)

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

شیر، دلاور، لقب حضرت علي (ع)

ترکیب دو اسم ید و الله (دست و خدا)

باور، گرایش، اعتقاد

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسي ابن جعفر(ع) هفتمين امام شيعيان

ترکیب دو اسم حبیب و الله (دوست و خدا)

ترکیب دو اسم امیر و مهدی (پادشاه و هدایت شده)

ترکیب دو اسم حسین و علی (نیکو و بلندقدر)

پیرو دین اسلام، مسلمان

ترکیب دو اسم احمد و رضا (پسندیده‌تر و خشنود)

کمیاب، بی‌همتا، بي‌نظير، عجیب، شگفت‌آور

ترکیب دو اسم علی و محمد (بلندقدر و ستوده)

دوست، معشوق

ترکیب دو اسم ابو و قاسم (پدر و قسمت کننده)

نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

ترکیب دو اسم محمد و تقی (ستوده و پرهیزگار)

بزرگواری، عظمت، شکوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد

دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم(ع) در قرآن كريم

داراي متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام‌ها و صفات خداوند

گرامی، ارجمند، محترم، از صفات پروردگار

ترکیب دو اسم عبد و رضا (بنده و خشنود)

سلاخ شتر، آسان، راحت،متمایل به سوی چپ

ترکیب دو اسم محمد و صادق (ستوده و راستگو)

مرید و دوستدار امام حسین (ع).

نام ستاره‌ای درخشان

دوست، یار، سرپرست، از نام های پروردگار

نان فروش دورگرد، خرد کننده، نام یکی از اصحاب پیامبر اسلام (ص)

اراده شده، خواسته، آرزو

با انصاف، دادگر، از نام های پروردگار

ترکیب دو اسم نعمت و الله (بخشش و خدا)

ترکیب دو اسم محمد و باقر (ستوده و شکافنده)

شیر بیشه، نام عموی پیامبر اسلام (ص)

پاک، منزه، از نام‌های پروردگار

بزرگ، بزرگوار، باشکوه، از نام ها و صفات پروردگار

شايسته و درست‌كار، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود

روشن، آشکار کننده، از نام‌های پروردگار

بی نیاز، غنی، آن که دیگران به او نیازمندند، پاینده، مهتر، از نام های پروردگار

پرهيزگار، باتقوا، لقب نهمين امام شيعيان

ترکیب دو اسم ولی و الله (دوست و خدا)

دلیل، فتوا، پیشوا

ترکیب دو اسم نصر و الله (یاری و خدا)

سنگ بزرگ، سالم و مبّرا از عيب و نقص

ترکیب دو اسم حجت و الله (دلیل و خدا)

ترکیب دو اسم سیف و الله (شمشیر و خدا)

ترکیب دو اسم محمد و ابراهیم (ستوده و پدر مهربان)

ترکیب دو اسم عزیز و الله (گرامی و خدا)

شمشیر برنده و تیز

ترکیب دو اسم محمد و صالح (ستوده و نیکوکار)

ترکیب دو اسم فتح و الله (پیروزی و خدا)

ترکیب دو اسم رحمت و الله (بخشش و خدا)

مهربان، بسیار بخشنده، نام یکی از سوره‌های قرآن مجید، از نام‌های پروردگار

شکافنده، گشاینده، بسیار دانا

زیبایی، مايه‌ی زيبايی و زينت بخش، جلوه‌های الطاف خداوندی

صاحب اختيار، برگزیده شده، گزیننده، عالی

دانا، آگاه، دانشمند، خدا شناس

ترکیب دو اسم عزت و الله (بزرگواری و خدا)

ترکیب دو اسم قدرت و الله (توانایی و خدا)

شکیبا، لقب حضرت ایوب (ع)، از نام‌های پروردگار

ترکیب دو اسم محمد و پارسا (ستوده و باتقوا)

ترکیب دو اسم حسن و علی (نیکو و بلندقدر)

ترکیب دو اسم غلام و حسن (ارادتمند و نیکو)

ملکوتی، آسمانی، منسوب به عرش

قربانی شده برای خدا، لقب فرزندان حضرت ابراهیم (ع)

یگانه، یکتا، یکی از نام‌های خداوند

آخرين حد چيزی، نهايت، بی‌عيب و نقص بودن، خردمندی و دانايی

بنده امام علی(ع)، (به مجاز) دوستدار و ارادتمند امام علی(ع)

ترکیبی از دو اسم محمد و هادی (ستوده و راهنما)

ترکیب دو اسم محمد و یاسین (ستوده و نام سی و ششمین سوره قرآن مجید)

ياريگر، كمك كننده، ياور

ستايش خدا

ترکیبی از دو اسم احمد و علی (ستوده‌تر و بلندقدر)

بنده ی خدای بخشنده

روشنی خدا

توانا، مالک، مسلط، از نام های پروردگار

ترکیبی از دو اسم محمد و متین (ستوده و باوقار)

بنده خداوند مهربان

خیرالهی، نیکویی خدا

پاره‌ای از آتش، افروزه، ستاره دنباله‌دار، سنگ‌های آسمانی که در اثر برخورد با زمین می‌سوزند

یاری خدا ، پیروزی خداوند

ترکیب دو اسم عبد و حمید (بنده و ستوده)

پاک، بی‌گناه، از نام های پروردگار

بنده حضرت ابوالفضل عباس (ع )

يگانه، يكتا، بي‌نظير، بی‌مانند

ابوذر غفاری، صحابه نامدار پیامبر اسلام (ص) و از یاران امام علی (ع)

پیروز، برنده، غالب، فاتح

ترکیب دو اسم فرج و الله (گشایش در کار و خدا)

جاودان، پاینده، همیشگی

چشم خداوند، انسان کامل