اسم مغولی

👦 اسم پسر مغولی 👧 اسم دختر مغولی 📑 فیلتر کردن اسم ها

آهن، فولاد، نام مؤسس سلسه ی تیموریان یا گورکانیان

درخت عناب، مهمانی، سور، غذا

نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش