اسم مازندرانی

👦 اسم پسر مازندرانی 👧 اسم دختر مازندرانی 📑 فیلتر کردن اسم ها

تخلص شعري علي اسفندياري (نيما يوشيج)، عادل، نامور، نیمه ماه، کوچک

سایه روشن درون جنگل

بمان برایم، نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج

هل، قاقله‌ی صغار، شکوفه

ترکیب دو اسم امیر و اردلان (پادشاه و درستی)