اسم لری

👦 اسم پسر لری 👧 اسم دختر لری 📑 فیلتر کردن اسم ها

زیبا، آراينده‌ي چشم

چشمانم، (به مجاز) عزيز و گرامی

آرشام، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

آرین، آریایی، ایرانی

زیباروی عزیز و گرامی چون چشم

ستاره

(به مجاز) زاییده‌ي ایل، فرزند ایل

نور چشمهایم

زیبا، دوست داشتنی

ماه روی عزیز و گرامی

نام یکی از قله‌های سلسله کوه‌های زاگرس، نام روستایی در شهرستان ایذه در استان خوزستان

آن كه چون چشم عزيز است، نام يكی از صورت‌های فلكی

ترکیب دو اسم محمد و تیام (ستوده و عزیز)

فدایی چشمان

به یاد ماندنی