اسم لاتین

👦 اسم پسر لاتین 👧 اسم دختر لاتین 📑 فیلتر کردن اسم ها

شاد و خوشحال، درون ماه، مثل ماه، فرشته، گياهي كه كنار آب مي‌رويد

پناه، امید، نفس، فریاد

آتشین، زیباروی

گل سرخ، گل رز

نور و درخشندگی - دختر زیبا

بسیار زیبا

گندم‌گون، امید و آرزو

ماه، الهه ماه

گل یاسمن یا یاسمین

سیب دانه دار، انار

شهر درختی

لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی

خاورشناس و پزشک آلمانی