اسم فرانسوی

👦 اسم پسر فرانسوی 👧 اسم دختر فرانسوی 📑 فیلتر کردن اسم ها

کوروش، نام نوعی ابر

امید، آرزو، زن خوش آواز

توانستن، ملکه مهربان، دختر بی‌همتا، دختر تنها

گل سرخ، گل رز

رزا، گل رز کوچک

رزیتا، گل رز کوچک

گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌های رنگارنگ

نوا، آهنگ، نغمه

درختچه‌ای زینتی همیشه سبز با گل‌های درشت و زیبا

مریم

زهره، ناهید، رب النوع عشق در نزد یونانی‌ها

نام محلی در کنار راه قزوین و همدان