اسم اوستایی

👦 اسم پسر اوستایی 👧 اسم دختر اوستایی 📑 فیلتر کردن اسم ها

درخشنده، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی که در تیراندازی بسیار توانا بود (آرش کمانگیر)

نيك انديش، راست گفتار، راست کردار، ماه يازدهم از سال شمسي، (در جغرافیا) توده عظیمی از برف و یخ، (در شاهنامه) پسر اسفنديار

ستایش، پرستش، نماز، جشن، نام مهم‌ترین بخش از پنچ بخش اوستا

محبت، دوستی، پیمان، خورشید، مهر

آتش، نام نهمین ماه از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش نزد ايرانيان باستان، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ايران قديم

نیکی رسان، نیکی بخش، رب النوع رومی، دختر ژوپیتر ولاتون

آراستگی، مهربانی، خوش‌رویی، پاک، بی‌گناه، آناهیتا، از بین برنده ناپاکی و پلیدی

آتش، از شخصیت‌های شاهنامه

پارسا، پاک، فروتن، الهه نعمت، آرامش یافته

بی آلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی، سیاره زهره که مظهر زیبایی و عشق است.

داوری، دين، نام خواهر حضرت یوسف (ع)

سرشت درونی، سرشت مادرزادی

منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ

وجود مطلق و هستی بخش، بی‌همتا

مانند عشق،مبارز بزرگ

نام خاندانی از موبدان زرتشتی، ساكت و بی‌صدا، سیمرغ، دانا و باخرد

ترکیب دو اسم امیر و سام (فرمانروا و آتش)

از شخصیت‌های شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه

شاتل، روشن

تنومند، باشکوه، نام پسر سهراب

ترکیب دو اسم محمد و سام (ستوده و از شخصیت‌های شاهنامه)

فرزانگی، دانایی، خردمندی

جهان هستی، دنیا، روزگار، بانوی نجیب و بلندمرتبه

نيك انديش

نام نوعی دانه‌ی خوراكی غنی از نشاسته، (به مجاز) برکت

پاک و مقدس

آناهیتا، الهه پاکی، بی‌آلایش

نام کتاب مقدس زرتشتیان

منش نیک، بخشنده، الهه‌ی فراوانی بهار و حاصل‌خیزی

ترکیب دو اسم محمد و آراد (ستوده و بخشنده)

افق طلايي، آهو، شتاب، كوشا

دختر خورشید، زاییده خورشید، آفريده‌ی درخشان، دختر زیبارو

آموزگار، معلم، شاگرد، آموزنده، پیشوای دینی در دین زرتشتی

ترکیب دو اسم علی و سام (بلندقدر و شخصیت‌های شاهنامه)

نجات دهنده، منجی موعود در دين زرتشتي

نام شخصیتی عالم و پارسایی باتقوا

نيكی رسان، (به مجاز) زیبا و درخشان

رهبر، راهنما

رادترین، بخشنده ترین، صمغ درخت

اروند، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان

تند، تیز، چالاک، دلیر، فر، شکوه

پادشاه كوه

مجلس، بزم، انجمن، مجمع

تابستان